ขอเชิญร่วมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๕๕

 พระธรรมนูุุุุุุุน  

ขอเชิญร่วมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๕๕
ณ วัดนฤภัยประชาบำรุง ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เริ่มงานตั้งแต่วันที่ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ตรงกับวันขึ้น ๑๓ - แรม ๑ ค่ำ เดือน ๔

***********
กำหนดงาน วันจัททร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. ทำพิธีบวชเนกขัมมะปฏิบัติและสมาทานศีล ๘ ฟังโอวาทจากอาจารย์

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๘.๐๐ น. ทำพิธีลาสิกขา และสมาทานศีล ๕ แล้วเดินทางกลับบ้าน

จึงขอบอกข่าวการกุศลนี้มายังท่านผู้ปฏิบัติธรรมและญาติธรรมทั้งหลายให้ได้ทราบและไปร่วมงานบุญในครั้งนี้ โดยทั่วกัน

พระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าคณะตำบลสองคลอง เจ้าอาวาสวัดนฤภัยประชาบำรุง
และคณะอุบาสก อุบาสิกา วัดนฤภัยประชาบำรุง เป็นผุ้ดำเนินการ

เบอร์โทรติดต่อ ๐๘๑-๙๑๙-๐๘๖๒
พระครูวิจิตรธรรมวิภัช


5,893


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย