ปิดเทอมนี้...พี่มาชวนไปค่าย “ธรรมบุตรีรัตนะ” และ “ยุวธรรมบุตรี” ทำความดี ส่งท้ายปี 2561 กันค่ะ

 memomaeee   14 ส.ค. 2561

ปิดเทอมนี้...พี่มาชวนไปค่ายดีดี ทำความดี ส่งท้ายปี 2561 กันนะคะ 

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนเยาวชนหญิงมาสร้างความดี ฝึกจิตสงบใจ ในโครงการ “ธรรมบุตรีรัตนะ” และ “ยุวธรรมบุตรี”
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในใจและสร้างความประทับใจไปด้วยกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดค่ะ

“ธรรมบุตรีรัตนะ รุ่น ๑๓” วันจัดโครงการช่วง 7 ตุลาคม – 13 ตุลาคม 2561 (ผู้เริ่มต้นเยาวชนหญิงอายุ 10 ปีขึ้นไป)

และ “ยุวธรรมบุตรี รุ่น ๑๓” ในวันที่ 17 ตุลาคม – 21 ตุลาคม 2561 (เยาวชนหญิงอายุ 7 - 10 ปี)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

รายละเอียดโครงการ
“ธรรมบุตรีรัตนะ รุ่น ๑๓” (ศีล8) วันจัดโครงการช่วง 7 ตุลาคม – 13 ตุลาคม 2561 (ผู้เริ่มต้นเยาวชนหญิงอายุ 10 ปีขึ้นไป)
ลักษณะโครงการ:​ ศีล8 (ไม่มีมื้อเย็น) ​สวดมนต์​ ธรรมบรรยาย​
เน้นการปฏิบัติธรรม (เดินจงกรมนั่งสมาธิ) วันละ 6-8 ชม.
ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่ค่ะ​ https://ybat.uearn.co/course/475/7500/18706

"ยุวธรรมบุตรี รุ่น ๑๓” (ศีล 5) จัดวันที่ 17 ตุลาคม – 21 ตุลาคม 2561 (เยาวชนหญิงอายุ 7 - 10 ปี)
ลักษณะโครงการ:​ ศีล5 สวดมนต์​ ธรรมบรรยาย​ กิจกรรมฝึกสติ
เน้นการปฏิบัติธรรม (เดินจงกรมนั่งสมาธิ) วันละ 5-6 ชม.
ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่ค่ะ​ https://ybat.uearn.co/course/475/7500/18726

***สามารถติดต่อสอบถามได้ที่​ โทร​ 061-408-9494​ หรือ ​Facebook :​ ใจเพชร​ ธรรมบุตรี​
www.facebook.com/JaipetchDpt


• สวดธรรมจักรกัปปวัตตนะสูคร

• ตื่นเถอะ...ท่านทั้งหลาย

• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

• "นิพพาน" ของพระพุทธศาสนาคืออะไร?

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• พ่อลองใจลูกสาว (ปัณณิกชาดก)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย