สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศรายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นปี 2554

 dhammanews  

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศรายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นปี 2554 อันดับ1. วัดปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ประกาศรายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น 45 สำนัก ประจำปี 2554 ประกอบด้วย

1. วัดปุรณาวาส กรุงเทพฯ
2. วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพฯ
3. วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ
4. วัดวังขนายทายิการาม จ.กาญจนบุรี
5. วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์
6. วัดเขาดิน จ.ฉะเชิงเทรา
7. วัดกรุณา จ.ชัยนาท
8. วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จ.เชียงราย
9. วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
10. วัดห้วยจระเข้ จ.นครปฐม
11. วัดน้อยโพธิ์คำ จ.นครพนม
12. วัดป่าหนองหิน จ.นครราชสีมา
13. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช
14. วัดชลธาราวาส จ.นราธิวาส
15. วัดขุนก้อง จ.บุรีรัมย์
16. วัดซอยสามัคคี จ.ปทุมธานี
17. วัดเขาอิติสุคโต จ.ประจวบคีรีขันธ์
18. วัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา
19. วัดอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา
20. วัดสวนร่มบารมี จ.พิษณุโลก
21. วัดลิ้นช้าง จ.เพชรบุรี
22. วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จ.แพร่
23. วัดรัตนวราราม จ.พัทลุง
24. วัดบรรพตมโนรมย์ จ.มุกดาหาร
25. วัดขุนพรหมดำริ จ.มหาสารคาม
26. วัดเมืองยะลา จ.ยะลา
27. วัดสุวรรณคีรีวิหาร จ.ระนอง
28. วัดมาบข่า จ.ระยอง
29. วัดสิริจันทรนิมิต จ.ลพบุรี
30. วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จ.ลำปาง
31. วัดพระธาตุดอยเวียง จ.ลำพูน
32. วัดเกตุแก้วสามัคคี จ.เชียงราย
33. วัดอาจาโรรังสี จ.สกลนคร
34. วัดทรายขาว (ภูเขาหลง) จ.สงขลา
35. วัดลาดเป้ง จ.สมุทรสงคราม
36. วัดโยธินประดิษฐ์ จ.สมุทรปราการ
37. วัดสิงห์สุทธาวาส จ.สิงห์บุรี
38. วัดพยัคฆาราม จ.สุพรรณบุรี
39. วัดพัฒนาราม จ.สุราษฎร์ธานี
40. วัดเขาศาลาอตุลฐานจาโร จ.สุรินทร์
41. วัดยอดแก้ว จ.หนองคาย
42. วัดศิริธรรมพัฒนา จ.หนองบัวลำภู
43. วัดบ้านแขม จ.อุบลราชธานี
44. วัดนาหลวง จ.อุดรธานี
45. วัดบ้านเก่าบ่อ จ.อำนาจเจริญที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

5,920


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย