วัดใหม่ห้วยลึก ต.สวนป่าน อ.เมืองนครปฐม ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเสริมบารมีถวายเป็นพระราชกุศล 9-15 สิงหาคม

 akeamorn   31 ก.ค. 2554

วัดใหม่ห้วยลึก ได้จัดปฏิบัติธรรมเสริมบารมีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ซื่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 9-15 สิงหาคม 2554

จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ท่านใดที่สนใจ ติดต่อสอบถามแจ้งชื่อลงทะเบียนได้ที่เจ้าอาวาสฯ 08-7303-0639

วัดใหม่ห้วยลึก
เลขที่ 81 หมู่ที่ 2 ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : พระปลัดมณี วฑฺฒโน 08-7303-0639

http://www.watmaihuailuek.org/   


DT010679

akeamorn

31 ก.ค. 2554

อนุโมทนาสาธุคะ


• หมู่บ้าน ตำบล เมืองและแคว้น

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• "ศีลจะครบบริบูรณ์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• ฮูลาฮูปเครื่องออกกายรักษาระยะห่างทางสังคม

• ไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงในโลกที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี้ ทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังและจะดับสลายไ

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย