แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม วัดป่าโนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

 Puthiseth   20 ม.ค. 2555

ขอแนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรมอันสงบวิเวก และได้รับฟังพระธรรมคำสอนจากองค์หลวงปู่ซึ่งเป็นพระปฏิบัติปฏิบัติชอบสายหลวงปู่มั่นครับ...   

DT012365

Puthiseth

20 ม.ค. 2555

กุฏิพักสำหรับผู้ต้องการความสันโดษ วิเวก ทั้งกลางวัน กลางคืนครับ อยู่ในป่าด้านในวัดครับ...


• ทำบุญทำทานเพื่อเป็นกุศลกับชีวิต

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• วิธีได้บุญใหญ่ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ กรรมฐาน 40 ตอนที่ 1-10

• สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ ความสะอาด พึงรู้ได้ด้วยกิจการงาน

• หลักธรรม ๓ เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมาก

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย