เชิญชวนปฏิบัติธรรมที่ศูนย์วิปัสสนาภาวนาพระพุทธบาทเนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง

 เนินฆ้อ   10 ก.พ. 2554

กำหนดการอบรมวิปัสสนาภาวนา
ประจำปี 2554
ณ ศูนย์วิปัสสนาภาวนาพระพุทธบาทเนินฆ้อ บ.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
ทุกวันที่ 14 – 20 ของเดือน ตลอดปี
รายงานตัวเข้ารับการอบรม 16.00 – 18.00 น. วันที่ 13
ปิดอบรม 06.30 น. วันที่ 21
ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่
085-043-2849 081-169-9435
แนวทางการอบรม
อริยสัจ 4 สติปัฏฐาน 4 มรรค 8 อนัตตา ปัจจุบันอารมณ์
ข้อธรรมจากพระสูตรที่นำมาใช้ในการอบรม
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร อนัตตลักขณสูตร สติปัฏฐานสูตร
ภัทเทกรัตคาถา ติลักขณคาถา โพธิปักขิยธรรม
สิ่งที่ต้องทราบหรือจัดเตรียมไป
1.เสื้อผ้าที่นุ่งห่มง่าย หลวม นุ่งสบาย สีไม่ฉูดฉาด สุภาพเรียบร้อย จะเป็นชุดขาวหรือไม่เป็นชุดขาวก็ได้
2.เครื่องใช้ประจำตัวและยารักษาโรคที่ต้องรับประทานเป็นประจำ
3.ไม่ควรนำเครื่องประดับหรือของมีค่าติดตัวไปด้วย
4.งดการสูบบุหรี่ การดื่มน้ำชา กาแฟ และสิ่งเสพย์ติดมึนเมาทุกชนิด
5.งดการจุดธูปเทียนงด การไหว้พระสวดมนต์ชั่วคราวตลอดระยะเวลาการอบรม ให้ใช้การปฏิบัติบูชาแทน
6.งดการอ่านหนังสือพิมพ์ การฟังวิทยุ ข่าวสารต่างๆ
7.ไม่ออกนอกบริเวณศูนย์วิปัสสนาตลอดระยะการอบรม
8.ปิดวาจา รักษาความสงบ ตั้งใจปฏิบัติภาวนาให้เต็มที่เต็มความสามารถ
9.ช่วยกันทำงาน ดูแลปัดกวาด ทำความสะอาด กุฏิ ศาลา เสนาสนะ โรงครัว และบริเวณพื้นที่ภายในศูนย์วิปัสสนาให้เรียบร้อย งามตา
   

DT010549

เนินฆ้อ

10 ก.พ. 2554

ภาพกุฏิ ที่พัก


• SITA 3 IN 1 : แชมพูสำหรับพระสงฆ์และผู้ถือศีล "ถูกวินัย ไร้กลิ่น ผู้รับได้ใช้ ผู้ถวายได้บุญ"

• วัดกลาง (กาฬสินธุ์)

• นาญฺญํ นิสฺสาย ชีเวยฺย ไม่ควรอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่

• ✨ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปหยก✨

• ✨ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปหยก✨

• มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน - มงคล ๓๘ ประการ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย