กินอยู่อย่างตำมุงกระทำอย่างสูง

 ningnong1008@hotmail.com  

กินอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทำอย่างสูง   


5,867


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย