บวชศีลจาริณีชีพุทธไม่โกนผมปฏิบัติบัติธรรมปี54 ณ.วัดป่าวังชะโอน ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี

 พม.พล  

เชิญญาติโยมญาติธรรมผู้ไฝ่ในธรรมร่วมสร้างกุศลบารมีปฏิบัติธรรมประจำปี ณ. วัดป่าวังชะโอน ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร ดังญาติโยมจะเห็นว่าปัจจุบันโลกเราเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราคลาดไม่ถึงว่าชีวิตของเรานั้นจะแน่นอนเพียงไดดังนั้นเราไม่ควรประมาทในชีวิตจงรีบเร่งขวนขวายในการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่คือการให้ทานรักษาศีลและประพฤติปฏิบัติเจริญภาวนาเพื่อเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เพื่อปฏิบัติเป็นพุทธบูชาก็จะทำให้เรานั้นมีจิตใจที่ดีงามดังนั้นจึงขอเชิญญาติโยมมาร่วมกันสร้างกุศลให้เกิดมีแก่ตนเองหรือท่านมีจิตจะร่วมทานด้วยการบริจาคทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในก็ร่วมบริจาคปัจจัยเข้าบัญชีกรุงไทย
สาขาขาณุวรลักษบุรี ชื่อบัญชี พระสมพงษ์ ปริปุณฺโณ เจ้าอาวาสวัดป่าวังชะโอน และรองเจ้าคณะตำบลวังชะโอน-บึงสามัคคี ติดต่อ เบอร์โทร.089-570-9551 บอกวัตถุประสงค์โดยตรงที่เจ้าอาวาส


5,933


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย