คอร์สอบรม/ภาวนา "หยดหัวใจแห่งธรรมกายา (กุนซัง ญิงทิก) แก่นสาระจากซกเช็น ปีที่ 1"

 1000stars  

คอร์สอบรม/ภาวนา
"หยดหัวใจแห่งธรรมกายา (กุนซัง ญิงทิก) แก่นสาระจากซกเช็น ปีที่ 1"
Retreat on "Heart Drops of Dharmakaya (Kunzang Nyingtig)
Dzogchen Essence Year 1"วันที่ 25-29 มีนาคม 2556 (5 วัน 4 คืน)

สถานที่ ศูนย์ขทิรวัน (กุนเทรอลิง) หัวหิน
นำภาวนาโดย พระอาจารย์ลาตรี เกเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช
บรรยายภาษาอังกฤษ แปลเป็นภาษาไทย

เกี่ยวกับคอร์ส
คอร์สนี้ใช้เวลาอบรม 3 ปี ปีละ 5 วัน สำหรับเดือนมีนาคมจะเป็นปีแรก เน้นการปฏิบัติแบบซกเช็นโดยเริ่มด้วยการปรับทัศนคติ ขัดเกลาจิตใจ และฝึกฝนด้วยเทคนิคต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น ส่วนกลาง ไปยังส่วนท้ายของมรรควิถี เพื่อการสลายอัตตาการรู้จักตัวตนที่แท้ของตัวเอง และการทำสมาธิถึงสภาวะธรรมชาติของจิตอันเป็นศูนยตาที่กระจ่างผ่องแผ้ว เปี่ยมด้วยปรีชาญาณ ในการฝึกปฏิบัติปีสุดท้ายจะมีการสอนการเตรียมจิตในบาร์โดและการฝึกโพวา แต่ละปี ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการปฏิบัติด้วยกาย วาจา ใจที่สามารถปรับใช้ในการดำรงชีวิตและฝึกฝนด้วยตนเอง

คัมภีร์ที่จะใช้ในการอบรมรจนาโดยพระอาจารย์ชาซา ต้าชี่ เกียลเซ็น ริมโปเช (Shardza Tashi Gyaltsen) ธรรมาจารย์ซกเช็นในนิกายพุทธเพิน ผู้ได้ร่างประภัสสรในปี ค.ศ. 1935 คัมภีร์นี้ได้รับการพรรณนาว่าเป็น "A complete Dzogchen meditation manual form the oldest Tibetan tradition." โดยในคอร์สนี้พระอาจารย์ลาตรี ญีมา ทรักปา ริมโปเช จะขยายความ สอนเราอย่างเป็นลำดับขั้น ตลอดจนตอบข้อซักถามที่เกิดจากประสบการณ์การปฏิบัติ สำหรับการฝึกซกเช็น เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะอ่านแต่หนังสือ มีความจำเป็นที่เราจะต้องมีคุรุผู้ได้รับประสบการณ์ในการเข้าถึงสภาะจิตกระจ่างและมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้ให้การอบรม

ซกเช็น แปลว่า ความอุดมอันยิ่งใหญ่ เป็นคำสอนว่าด้วยจิตเดิมแท้ซึ่งมีความกระจ่างใส อุดม (ไม่มีสิ่งใดที่ขาดไป) และเปี่ยมด้วยศักยภาพแห่งการหลุดพ้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สนใจการปฏิบัติธรรมแบบทิเบต
- มีจิตใจกว้างขวาง ยอมรับความแตกต่าง มีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง
- หากเคยผ่านการปฏิบัติธรรมในคอร์สต่างๆ ของมูลนิธิ โดยเฉพาะคอร์สซกเช็นของริมโปเช หรือคอร์สเงินโดร จะทำให้สามารถตามเนื้อหาการอบรมได้ง่าย

อาหาร-ที่พัก
อาหารมังสวิรัติ 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง สำหรับผู้ประสงค์จะถือศีล 8 ทางมูลนิธิจะมีน้ำปานะบริการในตอนเย็น กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการจัดเตรียม

การแต่งกาย
แต่งกายสุภาพ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่และการปฏิบัติ กรุณาไม่ใส่สายเดี่ยว กางเกงขาสั้น เสื้อหรือกางเกงบางๆ กรุณานำเครื่องแต่งกายมาให้พอดีกับจำนวนวันที่พัก

ที่พัก
ห้องพักคู่ (หญิงล้วน) ในเรือนทศบารมีและเตนท์เดี่ยว เนื่องจากมูลนิธิจะมีการอบรมตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม หากห้องพักเต็ม จะขอให้ผู้เข้ารับการอบรมพักในเตนท์ซึ่งจะกางในกระโจมหญ้าคาเพื่อกันฝนและแดด

บริจาคร่วมกิจกรรม
3,000-5,000 บาท เป็นค่าอาหารทุกมื้อ ค่าสาธารณูปโภค ค่าแรงคนงาน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบูชาพระอาจารย์ บำรุงศูนย์ขทิรวัน และทำบุญในโครงการก่อสร้างพระมหาสถูป

การโอนเงิน
กรุณาโอนเงินบริจาคร่วมกิจกรรมเข้าบัญชีออมทรัพย์ "มูลนิธิพันดารา"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ เลขที่ 038-4-31667-8

การเดินทาง
- เดินทางเอง เช่น ชับรถมาเอง ขึ้นรถตู้อนุสาวรีย์มาลงที่หัวหิน ต่อรถสองแถวป่าละอูมาลงหน้าศูนย์ฯ (มีรถมาถึงหน้าศูนย์ฯ เที่ยวสุดท้ายบ่ายโมง)
- ให้มูลนิธิจัดรถให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 600 บาท สำหรับการเดินทางไปกลับ ขึ้นรถที่บ้านมูลนิธิเวลา 07.00 น. เฉพาะเมื่อมีผู้ร่วมเดินทางไม่ต่ำกว่า 10 คน หากน้อยกว่านั้น ผู้ประสงค์จะใช้รถตู้ อาจช่วยกันแชร์ค่ารถ
- ทางมูลนิธิยินดีช่วยประสาน car pooling หากทางมูลนิธิไม่สามารถจัดรถตู้ให้ได้

กำหนดการ (ยกเว้นวันแรกของการอบรม เริ่มเวลา 11.00 น.)
06.00 น. สมาธิยามเช้า
07.00 น. กราบอัษฎางคประดิษฐ์ ทำวัตรเช้า และ/หรือ เดินภาวนา
08.30 น. อาหารเช้า
10.00 น. แนวคิดและการปฏิบัติแบบซกเช็น (แต่ละวันเนื้อหาจะเปลี่ยนไปตามคัมภีร์)
12.00 น. อาหารกลางวัน
14.00 น. ฝึกอบรม ซักถาม
16.00 น. พัก
16.30 น. สมาธิ มนตราภาวนา
17.30 น. อาหารเย็น
19.30 น. ทำวัตรเย็น สนทนาธรรม ทำสมาธิ (ในบางวันจะมีการปฏิบัติเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ)
21.00 น. เข้านอน

สมัครหรือสอบถามได้ที่
1000tara@gmail.com
โทร 0878299387; 0833008119 หมดเขตรับสมัคร 15 มีนาคม 2556 หากมีการยกเลิกการเข้าร่วมการอบรม กรุณาแจ้งให้มูลนิธิทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หลังจากนั้น มูลนิธิไม่สามารถคืนปัจจัยบริจาคร่วมกิจกรรมได้

หมายเหตุ
1. ขอเชิญผู้สนใจจะเข้าคอร์สนี้มาเป็นจิตอาสาช่วยจัดดอกไม้ เครื่องบูชาต่างๆ และเตรียมสถานที่สำหรับงานวันมหาพุทธบูชาวันที่ 23-24 มีนาคม
2. ในการร่วมงานวันมหาพุทธบูชา มูลนิธิได้เปิดเป็นโรงทาน ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพดอกไม้เครื่องบูชา รวมทั้งทำบุญปล่อยปลา ตามกำลังศรัทธา
   


5,847


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย