โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ และบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติ ฯ

 ธรรมอำไพ  

ขอเชิญร่วมพิธี และนำกุลบุตรกุลธิดาเข้าร่วมโครงการฯ
กำหนดการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อนและบวชศีลจาริณี
เฉลิมพระเกียรติ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
โดย..คณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนชาวอำเภอโคกเจริญ
ณ วัดสามัคคีประชาราม (วัดยางราก) ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
ระหว่างวันที่ ๒ - ๙ เมษายน ๒๕๕๖
ขออนุโมทนาบุญ

ที่มา : วัดยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

5,884


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย