สำนักสงฆ์แสงอรุณ ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์

 พระมหาบุญส่ง โชติวโร  

เป็นสำนักสงฆ์ที่มีความสัปปายะอีกแห่งหนึ่ง สำหนับชาวพุทธศาสนิกชนที่สนใจ ปฏิบัติธรรมตาามแบบเถวรวาส โดยมีกายคตาสติเป็นพื้น จนถึงอารมณ์กรรมฐานต่าง ๆ จึงแนะนำมา ณ ที่นี้ ติดต่อได้ที่ พระมหาบุญส่ง โชติวโร โทร.085-712-6972


• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• ...ความอยาก...

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร ?

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย