ปฏิบัติธรรมวิสาขบูชา

 ธรรมอำไพ   29 มี.ค. 2556

ปฏิบัติธรรมวิสาขบูชา
วัดยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
23-26 พฤษภาคม 2556   

ที่มา : Fb วัดยางราก โคกเจริญ ลพบุรี

DT014389

ธรรมอำไพ

29 มี.ค. 2556• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ดั่งดอกไม้บาน วนซ้ำ 9 นาที

• บทสวดอิติปิโสฯ+พาหุง+ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• ใครได้ - ใครเสีย ? ( ๑ )

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย