ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ??(ตอนที่ 17)

 มหาราชันย์   21 ต.ค. 2563

... เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ?? (ตอนที่ 17)
...
ผู้สนใจศึารษาเรียนรู้ โทร. 089 - 766 - 2373
E-Mail : karagetu@hotmail.com
ID Line : karagetu
...
อาหารจานที่ 3 การมีสัทธา
... สัทธา ในพระพุทธศาสนา ถ้าว่าโดยสภาวะ ...เป็นกุศลธรรม และเป็นโลกุตตระกุศลธรรม ได้แก่ การมีสัทธาในพระพุทธเจ้า การมีสัทธาในพระธรรม การมีสัทธาในพระสงฆ์
... สัทธา ถ้าว่าโดยลักษณะแปลว่า ...เชื่อ ...เชื่อถือ ...เชื่อฟัง
เชื่อพ่อ เชื่อแม่ ทำอย่างไร ??
... “ปฏิบัติตามถ้อยคำของท่าน”
เชื่อพระพุทธเจ้า ทำอย่างไร ??
... “ปฏิบัติตามพุทธประสงค์ของพระองค์”
...
ตอบคำถามที่ ว่า “สัทธาสภาวะ” มีได้อย่างไร ??
... ก็มาเริ่มจากคำถามที่ว่า ...เชื่อพระพุทธเจ้า ทำอย่างไร ?? ก็... “ปฏิบัติตามพุทธประสงค์ของพระองค์”
... แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสั่งอะไรให้พุทธบริษัทน้อมไปปฏิบัติ ?? ... พระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ทรงตรัสด้วยวาจาให้ถือปฏิบัติตาม แต่ทรงมีพระจริยวัตรในความประพฤติปฏิบัติแห่งพรหมจรรย์ของพระองค์เองให้พุทธบริษัทได้เห็น ให้ถือปฏิบัติคล้อยตามพระองค์ หมายความว่า ทรงสั่งสอนด้วยกาย ไม่ใช่สอนด้วยวาจา ...
...
ตอบคำถามที่ ว่า ... “สัทธาสภาวะ” มีอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าท่านเป็นผู้มีสัทธาหยั่งลงแล้ว ??
... ตัวชี้วัดว่าเรา ... “เป็นผู้มีสัทธาหยั่งลงแล้ว” ... ก็คือหน้าที่ชาวพุทธ ตามโสดาปัตติยังคะ 4 นั่นเอง
1.มีสัทธาหยั่งลงมั่นในพระพุทธเจ้า
2.มีสัทธาหยั่งลงมั่นในพระธรรม
3.มีสัทธาหยั่งลงมั่นในพระสงฆ์
และ 4.มีศีลอริยะ
...
... ท่านทราบไหมว่า ...ท่านกระทำประการใด ท่านจึงได้ชื่อว่า ...
1.ท่านมีสัทธาหยั่งลงมั่นในพระพุทธเจ้าแล้ว ??
2.ท่านมีสัทธาหยั่งลงมั่นในพระธรรมแล้ว ??
3.ท่านมีสัทธาหยั่งลงมั่นในพระสงฆ์แล้ว ??
4.ท่านมีศีลอริยะแล้ว ??
...
สวัสดียามเช้าครับ
ขอให้ทุกท่านจงรุ่งเรืองและยั่งยืน

DT09714

มหาราชันย์

21 ต.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5765 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย