!! ย้ายสถานที่ !! งานเสวนา เปลี่ยนผ่าน เปลี่ยนแปลง ทำอย่างไรให้ใจสุข วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557

 1000stars  

ความทุกข์มักเกิดจากการที่มนุษย์เราไม่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง...
มูลนิธิพันดาราร่วมกับองค์กรภาคีและศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านร่วมเสวนาในหัวข้อ

เปลี่ยนผ่าน เปลี่ยนแปลง ทำอย่างไรให้ใจสุข
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 17.00 น.

ห้องจุมภฏ-พันทิพย์ ห้องประชุมชั้นสี่ อาคารประชาธิปก รำไพพรรณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรียนรู้การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งจากภายนอกและภายใน ทั้งที่อาจคาดการณ์ หรือมิอาจคาดเดา ผ่านประ สบการณ์หลากหลายทัศนะ เพื่อนำสิ่งที่ผ่านไปในปีเก่ามาเป็นบทเรียน ปรับทัศนคติ ให้พร้อมในการกอดรับสิ่งใหม่ๆที่จะผ่านเข้ามาด้วยใจที่สงบ และมีความสุข

ผู้ร่วมเสวนา
• คุณดวงดาว สุวรรณรังษีช่างภาพนักเขียนสารคดีท่องเที่ยวนักเดินทางอดีตบรรณาธิการอนุสาร อ.ส.ท. ก่อนออกมาจัดทำนิตยสาร Nature Explorer ผู้ซึ่งได้เผชิญกับความไม่แน่นอน และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทางอันยาวนานทั้งในแง่มุมของการทำงานและชีวิตส่วนตัว
• อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ อดีตอาจารย์ภาควิชาปรัชญาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง"เดินสู่อิสรภาพ "ตัดสินใจบอกลาอาชีพครูที่ทำมานานกว่า 20 ปี ออกเดินจากบ้านที่เชียงใหม่ไปยังบ้านเกิดที่เกาะสมุยในปี 2548 นำมาซึ่งการถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางผ่านระยะทางกว่า 1,000 ก.ม. ในหนังสือ บอกเล่าความหมายและคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ตลอดการก้าวย่างทั้งภายนอกและ(การเดินทาง)ภายใน

ลงทะเบียน
กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อการจัดเตรียมสถานที่และอาหารอย่างเหมาะสม ที่ e-mail : [url]1000tara@gmail.com[/url] หรือโทร 083-300-8119, 087-829-9387, 081-944-9490
ไม่เก็บค่าลงทะเบียน มีอาหารกลางวันบริการ ท่านสามารถสนับสนุนกิจกรรมได้ตามกำลังศรัทธา

กำหนดการการเสวนา
“เปลี่ยนผ่าน เปลี่ยนแปลงทำอย่างไรให้ใจสุข”
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557
8.00 – 9.00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานเสวนา
9.00 - 9.30 ประธานมูลนิธิพันดารา ดร.กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล กล่าวเปิดงาน บูชาพระรัตนตรัย และนำสวดมนตราเพื่อสรรพสัตว์ พร้อมทั้งนำภาวนาเพื่อตั้งจิตให้ผ่องใสก่อนเริ่มรับฟังการเสวนา
9.30 -10.30 เสวนา พร้อมภาพถ่ายประกอบ เรื่อง “ทุกข์ไม่เกิด ใจไม่สะเทือนกับทุกการเปลี่ยนแปลง” โดยคุณดวงดาว สุวรรณรังษี ในช่วงที่หนึ่ง
10.30 – 11.00 พักดื่มชา/กาแฟ ชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีมือคุณดวงดาว นำเสนอภาพทิเบต: หลังคาโลกในมุมที่แตกต่างรวมทั้งภาพขั้วโลกเหนือ ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงทางรูปธรรมที่มนุษย์ไม่สามารถห้ามได้
11.00 – 12.00 รับฟังการเสวนาโดยคุณดวงดาวต่อในช่วงที่สอง “ทุกข์ไม่เกิด ใจไม่สะเทือนกับทุกการเปลี่ยนแปลง”
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวันและร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายอีกครั้ง (ตามอัธยาศัย)
13.00 - 14.00 เสวนาเรื่อง “โอบกอดทุกการเปลี่ยนแปลงด้วยความรักและเข้าใจ” โดย อาจารย์ ประมวล เพ็งจันทร์
14.00 – 14.30 พักดื่มชา/กาแฟ
14.30 – 15.30 การสนทนาในหัวข้อ “แกะรอยบันทึกการเดินทาง…การเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง”: ร่วมสนทนาพูดคุยซักถามกับ อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในมุมมองที่แตกต่างในประเด็นจากการเดินทางที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือ
17.00 ปิดการเสวนา และขอเชิญผู้เข้าร่วมงาน ร่วมกิจกรรม “ของฉัน...ปันเป็นบุญ”

คำแนะนำการเดินทาง
MRT สถานีสามย่าน


5,905


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย