วัดฝาถังสายเจริญธรรม

 tooptian  

วัดฝาถังสายเจริญธรรม
ขอเรียนเชิญญาติธรรมผู้มีใจบุญทั้งหลาย บริจาคปัจจัย
ร่วมบุญในการขุดสระ/ถมดิน/ปรับแต่งพื้นที่ภายในบริเวณ
วัดฝาถังสายเจริญธรรม หมู่ ๒๓ ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์จ.นครสวรรค์
เพื่อปรับภูมิทัศน์และจัดเตรียมพื้นที่สำหรับจัดงานลอยกระทง
รวมทั้งปรับแต่งพื้นที่สำหรับสร้างลานปฏิบัติธรรมสืบต่อไป


ที่มา : Admin

5,959


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย