ขอเชิญเข้าอบรมการปฏิบัติธรรมเพื่อ "เสริมดวง-สะเดาะเคราะห์-ต่ออายุ" ตามหลักวิชาธรรมกาย

 tsongphol   3 พ.ย. 2556

ขอเชิญเข้าอบรมการปฏิบัติธรรมเพื่อ "เสริมดวง-สะเดาะเคราะห์-ต่ออายุ" ตามหลักวิชาธรรมกาย โดยมูลนิธิศึกษาการุณย์ ในวันอาทิตย์

ณ บริเวณอุโบสถ วัดปากน้ำภาษีเจริญ


 การเสริมดวง 

คนทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์จะมี “ดวงธรรม” อยู่ที่บริเวณในท้องของตนเอง อยู่เหนือระดับสะดือของตัวเอง ประมาณ 2 นิ้วมือ

ดวงธรรมดวงนี้ จะโตประมาณเท่าฟองไข่แดงของไก่ ไม่ว่าจะเห็นดวงนี้หรือไม่เห็นก็ตาม ในการฝึกวิชาธรรมกายนั้น เมื่อเห็นคราวแรก ก็จะเห็นขนาดเท่านี้

เมื่อฝึกวิชาธรรมกายจนกระทั่งเห็นดวงปฐมมรรค เห็นดวงธรรมของตัวเอง และฝึกวิชาในระดับที่สูงขึ้น

ดวงธรรมของเราก็จะโตขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งโตก็ยิ่งมีบุญบารมีมากขึ้น นี่คือ “ การเสริมดวง” ตามหลักของวิชาธรรมกาย


 การสะเดาะเคราะห์ 

ในทางวิชาธรรมกายนั้น เมื่อเรามีเคราะห์ ดวงธรรมของเรา ซึ่งปกติจะขาวใสผุดผ่องนั้น จะมี “สีดำ” ซึ่งเป็น “เคราะห์ในส่วนละเอียด” เขามาปะปน ทำให้ดวงใสหมองคล้ำ

ถ้าหมองคล้ำมาก ก็เคราะห์มาก ถ้าหมองคล้ำน้อยก็เคราะห์น้อย

เมื่อเราฝึกวิชาธรรมกาย จะทำให้เคราะห์ร้ายหรือกรรมเก่าหมดไป ถ้าเราฝึกวิชา 18 กายได้ กรรมเก่าทั้งหมดที่เคยมีมาตั้งแต่อดีตชาติ ก็หมดไปเลย ยกเลิกกรรมเก่าทั้งหมด


 การต่ออายุ 

คนเราเกิดมาแล้ว นอกจากจะทุกข์โศกมีโรคมีภัย มีเคราะห์แล้ว สุดท้ายก็ต้องตายกันทุกคน ไม่มีใครรอดไปได้

เท่าที่ศึกษาศาสนาพุทธมาหลายสิบปี ยังไม่มีใครอธิบายให้เข้าใจเกี่ยวกับการตายได้อย่างครอบคลุม ได้อย่างหลวงพ่อวัดปากน้ำแม้แต่คนเดียว

โดยส่วนมากก็บอกว่า “หมดอายุไข” ทางแพทย์ก็บอกว่า หยุดหายใจกับสมองหยุดทำงาน

ปัญหาอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันก็คือ “การตายแล้วฟื้น” ไม่มีใครอธิบายได้อย่างหลวงพ่อวัดปากน้ำ

หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนว่า คนเราจะตายก็ต่อเมื่อ “หัวต่อ” ระหว่างกายมนุษย์กับกายทิพย์นั้น ขาดจากกัน

“หัวต่อ” ที่ว่านั้น เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆ ก็ดังเช่น กระดูกสะบ้าหัวเข่ากับชุดของเอ็น ที่เชื่อมระหว่างขาท่อนบนกับท่อนล่างถ้ากระดูกสะบ้าหัวเข่ากับชุดของเอ็นเสียหาย ไม่ทำหน้าที่ ขาขาท่อนบนกับขาท่อนล่างก็ต้องแยกออกจากกัน

การฝึกวิชาธรรมกายนั้น นอกจากจะ “เสริมดวง” ของคนเอง ด้วยการเห็นดวงธรรมแล้ว

ดวงธรรมของท่านจะใสขึ้น ทำให้ “เคราะห์” ที่เป็นเงาดำหายไป เคราะห์กรรมหยาบๆ ที่ส่งผลกับกายมนุษย์ก็จะหายไปด้วย

การฝึกวิชาธรรมกายเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีอย่างมหาศาล ทำให้ “หัวต่อ” ระหว่างกายมนุษย์กับกายทิพย์แข็งแรงขึ้น จึงเป็นการต่ออายุให้กับผู้ฝึกอีกด้วย

ในการฝึกวิชาธรรมกายเพื่อ "สะเดาะเคราะห์ เสริมดวง ต่ออายุ" นั้น ในบางอาทิตย์ วิทยากรไม่สามารถมาบริการให้ได้ เนื่องจากต้องไปร่วมพิธี “ถวายอาหารทะเล” ที่จังหวัดจันทบุรี

ท่านที่สนใจที่จะ "สะเดาะเคราะห์ เสริมดวง ต่ออายุ" โปรดติดต่อเพื่อนัดเวลาและสถานที่ปฏิบัติกับ

 คุณป๋วย ผู้ประสานงานโครงการอบรม 081-8377343  


หมายเหตุ : วิชาธรรมกายไม่ได้มาจากวัดพระธรรมกายนะครับ http://nowatchaiyabuun.blogspot.com/    


DT015609

tsongphol

3 พ.ย. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5825 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย