ปฏิบัติบูชาพระมหามารดาเชรับ ชัมมา

 1000stars   17 ธ.ค. 2556

กิจกรรมพรปีใหม่เพื่อชีวิตที่ประเสริฐ

ปฏิบัติบูชาพระมหามารดาเชรับ ชัมมา

เรียนรู้วิธีถวายมันดาลาแด่พระแม่ชัมมา ร่วมปฏิบัติเพื่อขอพรปีใหม่ ในการขจัดอารมณ์บ่อนทำลาย เพื่อนำพาจิตใจไปสู่ความเบิกบาน เรียนรู้ความรักอันไม่มีขอบเขตและความกล้าหาญ พร้อมฝึกปฏิบัติ น้อมจิตเป็นหนึ่งเดียวกับสภาวะแห่งปรัชญาปารมิตา  นำภาวนาโดยพระอาจารย์ริกงัก เกียมโซ ริมโปเช

ณ บ้านมูลนิธิพันดารา ซอยลาดพร้าว 11

วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2557 เวลา 9.00 - 15.00 น.

กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อการจัดเตรียมสถานที่และอาหารอย่างเหมาะสม  

ที่ e-mail 1000tara@gmail.com                                                  

หรือโทร 083-300-8119, 087-829-9387, 081-944-9490  
ไม่เก็บค่าลงทะเบียน มีอาหารกลางวันบริการ
ท่านสามารถสนับสนุนกิจกรรมได้ตามกำลังศรัทธาประวัติพระอาจารย์ผู้นำการสวดมนต์
พระอาจารย์ริกงัก เกียมโซ ริมโปเช เป็นพระลามะกลับชาติมาเกิด (ทุลกุ) ท่านเกิดในตระกูลโกงมา หมู่บ้านตักซา เมืองงาวา (อาบา) แคว้นอัมโด ทิเบตตะวันออก ปัจจุบันอยู่ในเขตปกครองตนเองอาบา มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ท่านเป็นพี่ชายของอาจารย์เยินเต็น ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาทิเบตของมูลนิธิพันดารา

พระอาจารย์ได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดตกเต็น เมืองงาวา เมื่ออายุ 17 ปี และได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยรับศีลปาติโมกข์และศีลโพธิสัตว์เมื่ออายุ 22 ปี โดยมีท่านทริปะ ริมโปเช เจ้าอาวาสและทุลกุวัดตกเต็น เป็นพระปฐมอาจารย์ ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบัติทั้งในสายพระสูตร ตันตระ และซกเช็นโดยได้รับมอบคำสอน (ลุง) มนตราภิเษก (วัง) และคำอธิบาย (ทรี) ทั้งจากท่านทริปะ ริมโปเช และซูลเช็น ริมโปเช เจ้าอาวาสและทุลกุอีกท่านหนึ่งของวัดตกเต็น

ระหว่างเมษายน 2550 - เมษายน 2554 ท่านได้เข้าไปฝึกภาวนาแบบเข้มด้วยการอยู่จำศีล 3 ปี 3 เดือน 3 วัน ในช่วงสุดท้ายของการฝึก ท่านอยู่จำศีลมืดเป็นเวลา 49 วัน ในช่วงนั้น ท่านได้เห็นนิมิตวัดแห่งหนึ่งซึ่งท่านไม่เคยรู้จักมาก่อน ซึ่งต่อมาได้ค้นพบว่าคือวัดตัมปา รังเทรอ วัดเก่าแก่อายุประมาณ 700 ปี ในนิกายพุทธเพิน (ยุงตรุงเพิน) เขตเมืองปาเม แคว้นคาม ซึ่งเชื่อว่าเป็นวัดที่ท่านเกี่ยวข้องด้วยในอดีตชาติ ท่านได้กลายมาเป็นพระอาจารย์ของวัดนี้และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้อุปถัมภ์และสานุศิษย์ของวัด

ปัจจุบันท่านทุ่มเทกาย วาจา ใจ ในการบูรณะวัด ปฏิรูประบบการศึกษา และมีโครงการสร้าง “Kalsang Ling” สถานปฏิบัติธรรมแด่ผู้หญิงในเนื้อที่ของวัดซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของภูเขา พระอาจารย์ริกงัก เกียมโซ ริมโปเชได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศรัทธาสูงในพระปฐมอาจารย์ของท่าน ท่านได้เกื้อกูลการงานของพระปฐมอาจารย์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ท่านกับคณะศิษย์ชาวจีนที่พำนักอยู่ที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน เป็นผู้อุปถัมภ์การก่อสร้างวิหารซกเช็นซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรม 3 ปี 3 เดือน 3 วัน ณ วัดตกเต็น


มูลนิธิพันดาราได้นิมนต์พระอาจารย์มาประเทศไทยเพื่อมาสอนธรรมะในปี พ.ศ. 2554 และ 2555 และในเดือนธันวาคม 2556 นี้ ท่านจะเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเพื่อแสดงธรรม และประกอบพิธีมนตราภิเษกเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่แผ่นดินไทย   

DT012209

1000stars

17 ธ.ค. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5863 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย