*ขอเชิญปฏิบัติธรรม ร่วมสวดมนต์ข้ามปี* ตักบาตรปีใหม่ "พระธุดงค์กรรมฐาน" 19 รูป (( เริ่มต้นทำสิ่งดีดี วันปีใหม่ เพื่อความสำเร็จตลอดปี 2557)) ณ สวนป่าธรรมชาติร่มรื่น อากาศเย็นสะบาย จ.พิจิตร-จ.อุทัยธานี (

 ตะวันธรรม   27 ธ.ค. 2556

 ** ขอเชิญเหล่าพุทธบุตร พุทธบริษัท อุบาสก-อุบาสิกา
ผู้ใคร่ในการปฏิบัติตนให้เข้าถึงพุทธธรรม
ทุกท่านทั่วสารทิศร่วม เข้าปฏิบัติธรรมภาวนา เจริญสติปัฎฐาน ๔
<เเบบพองหนอ-ยุบหนอ> หลักสูตรเบื้องต้น เเละหลักสูตรเข้มข้น  

ในช่วงเทศกาลฉลองปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2557 นี้
เพื่อใช้เวลาวันหยุด ให้เกิดบุญเกิดกุศล ด้วยการสมัครปฏิบัติธรรม สวดมนต์ข้ามปี ทำบุญวันปีใหม่
ด้วยการสมัคร เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม เจริญสติปัฏฐาน ๔ (เพื่อน้อม กาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาด)


 ((-----------เริ่มต้นดี-ย่อมได้เเต่สิ่งดีๆๆ-----------------))  


ตั้งเเต่วันอาทิตย์ ที่ 29 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 (สมัครอบรมได้ 3 หรือ 5 วัน ก็ได้)
หรือจะเข้าร่วมกิจกรรม ในวันเดียวคือวัน ที่ 31 ธันาวคม 2556(เพื่อสวดมนตืข้ามปี 2556-2557)


 ((( เปิดรับสมัครอบรมปฏิบัติธรรม เจริญสติปัฏฐาน ๔ สำหรับผู้สนใจ ปฏิบัติธรรม ทุกวัน )))  


((สอนการปฏิบัติ ตั้งเเต่เริ่มต้น ของการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ...เพื่อเรียนรู้การภาวนาของชาวพุทธ))

ใน “สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา” บริเวณด้านในพุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว
(ณ พุทธอุทยานประจำจังหวัดพิจิตร) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

..... ปฏิบัติธรรมรักษา..กาย..วาจา..ใจ..ของเราให้ใสสะอาด...ด้วยการปฏิบัติธรรมรักษาจิต...... โครงการปฏิบัติธรรมโครงการปฏิบัติธรรม รักษากาย-วาจา-ใจ ให้สะอาด (ประจำพฤศจิกายน 2556)
ตั้งเเต่วันที่ 29 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 **คอร์ตพิเศษ**
(สามารถเลือกเข้าอบรม ตามวันที่เราสะดวกได้ เเต่ ไม่น้อยกว่า 3 วัน)

ณ ศูนย์อบรมปฏิบัติธรรม "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา" อ.สามง่าม จ.พิจิตร  
(ด้านใน พุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว จ.พิจิตร)
ติดถนนเอเชีย เส้นนครสวรรค์-พิษณุโลก กม.80......อาณาเขตบริเวณพื้นที่อยู่นอกเขตชุมชน ห่างจากหมู่บ้าน และเป็นสถานที่อันสงบเงียบสัปปายะเหมาะที่จะทำการฝึกหัดปฏิบัติธรรมเจริญสติ ทำสมาธิภาวนา เพื่อเพิ่มพูลสภาวะธรรมของเราให้มากขึ้น อันเป็นสถานที่ ที่ดำเนินการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฝึกหัดปฏิบัติธรรม เจริญสติ ภาวนา(ตามแบบสติปัฏฐาน ๔) ยุบหนอ-พองหนอ เหมาะเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่มีศรัทธาปรารถณาที่จะฝึกหัดปฏิบัติธรรม
(หลักสูตรเบื้องต้น) อันเป็นการเรียนรู้วิธีการฝึกเดินจงกลม, ฝึกการทำสมาธิ, เรียนรู้การสร้างสติ และสมาธิ อันจะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา อันจะเป็นหนทางแห่งการเข้าถึงสัจจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ในอนาคต และปัจจุบัน

.......โดยเฉพาะอุบาสก-อุบาสิกาสาธุชน ที่อยู่ในเขตบริเวณ จังหวัดพิจิตร , นครสวรรค์, พิษณุโลก, กำแพงเพชร, และจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ เนื่องจากพุทธอุทยาน อยู่ในเขตเชื่อมต่อ 4 จังหวัดเบื้องต้นที่กล่าวมาจึ่งทำให้เหมาะแก่การคมนาคมเดินทาง เพื่อเข้ารับการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าสู่ความสงบ เพื่อเป็นสถานที่พักกาย, ผ่อนคลายใจ, ปลูกจิตสำนึกเวิถีเเห่งสติ เสริมสร้างผักดันปัญญาภายในให้เกิดขึ้น ด้วยการปฏิบัติตนท่ามกลางธรรมชาติ

....................ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพุทธบริษัทร่วมทำจิตใจให้ผ่องใส, ด้วยการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมได้ ในกาลเวลาที่เหมาะสมของท่าน อันจะเป็นการเข้าใจ ในการสร้างสติที่ถูกต้อง เข้าใจการทำสมาธิที่ถูกต้อง
((เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นปฏิบัติธรรมเป็นครั้งเเรก หรือปรารภที่จะเรียนรู้การปฏิบัติธรรม ตามเเนวทางสติปัฏฐาน ๔ (ยุบหนอ-พองหนอ)
 (โครงการปฏิบัติธรรมภาวนา เจริญสติปัฏฐาน ๔ (เเบบเข้มข้น) ตลอดปี 2556  


- โครงการปฏิบัติธรรม สวดมนต์ข้ามปี รับสิ่งดีๆๆวันปีใหม่ ตั้งเเต่วันที่ 29-1 มกราคม 2556
- โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือน มกราคม ตั้งเเต่วันที่ 25-29 ม.ค. 56 (5วัน)
- โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ตั้งเเต่วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2556 (5วัน)
- โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือน มีนาคม ตั้งเเต่วันที่ 15-19 มี.ค. 56 (5วัน)
- โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ตั้งเเต่วันที่ 12-16 เมษายน (5วัน)
- โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ตั้งเเต่วันที่ 23-29 พฤศภาคม 2556 (7วัน)**คอร์ตเข้มข้น**
- โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนมิถุนายน ตั้งเเต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 2556 (5วัน)
- โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ตั้งเเต่วันที่ 19-23 กรกฏาคม 2556 (5วัน)
- โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวันเม่เเห่งชาติ 12 สิงหาคม ตั้งเเต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2556 (5วัน)
- โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนกันยายน ตั้งเเต่วันที่ 20-24 กันยายน (5วัน)
- โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันปิยมหาราช ตั้งเเต่วันที่ 22-24 ตุลาคม 2556 (3วัน)
- โครงการปฏิบัติธรรม ช่วงเทศกาล วันลอยกระทง 15-17 พฤศจิกายน 2556 ( 3วัน ) กรณีพิเศษ
- โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม(มอบเเด่พ่อ) ตั้งเเต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2556 ( 9 วัน)**คอร์ตเข้ม**
 (( โครงการปัจจุบัน)) 

- โครงการปฏิบัติธรรม ฉลองปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปี อธิฐานจิตเเรกเเห่งปี 2557 ตั้งเเต่วันที่ 28-2 มกราคม 2557 (3-5วัน)**คอร์ตพิเศษ**(สามารถสมัครปฏิบัติธรรมตามกำหนดเวลา หรือสมัครล่วงหน้าก่อนได้ เพื่อให้เเน่ใจว่าจะไม่เต็มก่อน 1 โครงการรับสมัครเเค่ 50 ท่านเท่านั้น)--สำหรับคอร์ตเข้มข้นจะต้องเข้าอบรมครบจำนวนวันเพื่อการเข้าถึงการปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจังเเละได้ผลน่าพอใจจากการปฏิบัติธรรม


ร่วมบูชาปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างสติ เสริมสมาธิ ควบคุมใจ ให้สะอาด ผ่องใส
อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง เเละครอบครัว ตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวร ด้วยสมัครเข้ารับการปฏิบัติธรรม

ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน เจริญสติ ภาวนา (ยุบหนอ-พองหนอ) แบบเข้มข้น
......ด้วยการสมัครเข้ารับ การอบรม ปฏิบัติธรรมเเบบเข้ม. ปฏิบัติเเบบ 5-7-9 วัน
อันจะเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาเเด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก เพื่อสร้างบารมีธรรม เพื่อฝึกการใช้สติ สมาธิ เจริญปัญญาวิปัสสนา

จึงขอเชิญผู้ใคร่ในการเข้าถึงพุทธธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเข้าถึงด้วยการปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตนเอง

.......ตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ ในวันจาตุรงคสันนิบาตร โดยย่อเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาไว้ว่า +ละความชั่ว +ทำความดี +ทำจิตใจให้ผ่องใส เเค่นี้ เราก็สามารถรู้ตื่นเบิกบานใจเมื่อเข้าถึงพุทธธรรมได้ทุกเพศทุกวัย ด้วยผลบุญจากการเเสวงหาพระธรรมด้วยการปฏิบัติ ธรรมสร้างสติในกาย-เวทนา-จิต-ธรรม อย่างมีสติรู้ตัว ทั่วพร้อมอยู่ในกายเพื่อเพิ่มพูลสติให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท (สามารถโทรศัพท์ลงชื่อลงทะเบียนสมัครเข้ารับอบรม)
จองล่วงหน้าถึง วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2556
หรือจะร่วม กิจกรรม วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ก็ได้

ตั้งเเต่ เวลา 10.00 - 18.00 น.
(โทรเเจ้งเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนสมัครเข้าปฏิบัติธรรม. 080-0744869)   เเจ้งรายละเอียด ดังนี้ต่อเจ้าหน้าที่  

ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ เเละประสงค์เดินทางกับรถศูนย์หรือส่วนตัว
อีกทั้งเเจ้งประสงค์ว่าจะเข้าอบรมกี่วัน 3, 5 วัน, 7 วัน หรือ หรือประสงค์ร่วมบุญในพิธี...ก็ตามสมควร
(การปฏิบัติที่จะเห็นผลได้ชัดเจนนั้น จะต้องเข้าอบรมปฏิบัติอย่างน้อยต้อง 5 วัน, 7 วัน, 9 วัน )
 หรือลงชื่อสมัครที่อีเมล์ศูนย์  

โดยเเจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จำนวนผู้เข้าอบรม
เเละบอกว่าประสงค์จะขึ้นรถตู้ของศูนย์ หรือนำรถมาส่วนตัว
ที่ เจ้าหน้าที่ หรือส่งที่อีเมล์ ทางศูนย์จะติดต่อเพื่อยืนยันการสมัครอีกครั้ง
e-mail =...lamphongdhamma@hotmail.com......((การเดินทางมายัง “สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา” ))

สามารถขึ้นรถ ประจำทาง จากนครวรรค์ ให้ขึ้นรถประจำทาง จากบขส. นครวรรค์
ขึ้นรถสาย < นครวรรค์สวรรค์ - พิจิตร> หรือ <รถนครสวรรค์-พิษณุโลก> รถมีตลอดวัน
ถ้ามาจากพิษณุโลก ให้ขึ้นรถสาย < พิษณุโลก – พิจิตร> หรือ < พิษณุโลก-นครสวรรค์>
ถ้ามาจากกำแพงเพชร ให้ขึ้นรถสาย < กำแพงเพชร-พิจตร> ลงแยกปลวกสูง ต่อรถประจำทาง พิจิตร – นครสวรรค์

รถทุกสายจะผ่าน “พุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว” หลักกิโลเมตร ที่ 80 (ระหว่างนครสวรรค์ ไป พิษณุโลก)
กรณีไม่มีรถส่วนตัวประสงค์จะขึ้นรถศูนย์ให้เเจ้งด้วยเพื่อการจัดเตรียม

 ((อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม เจริญสติ ภาวนา)) 

1.ได้บุญสูงสุดในพระพุทธศาสนา
2.เป็นทางเเห่งการบรรลุธรรมได้มากที่สุด
3.ได้เริ่มเรียนรู้พระพุทธศาสนา ด้วยการนำหลักธรรมตามคำสั่งสอนมาฝึกฝนปฏิบัติจริง
4.ได้ละคลายทางความเห็นผิดในการดำเนินชีวิต
5.ได้เเนวทางเดินที่ถูกต้องตามเเบบมรรค-หนทางเเห่งการดับทุก
6. ได้ละบาปอย่างบางที่ได้ทำไว้ให้หายไป-หรือบาปอย่างหลักจะเบาบางลง
7. ลดอุปสรรคในการดำเนินชีวิตให้เบาบางลง-เพิ่มความสำเร็จเเก่ชีวิต-การงาน-ครอบครัว-ด้วยอานุภาพเเห่งเมตตาภาวนา
8.เป็นจุดเริ่มต้นเเรกๆในการศึกษาธรรมที่ดีที่สุด
9.ทำให้มีอายุยืนด้วยอานุภาพเเห่งบุญ
10.สามารถรู้กฏเเห่งกรรมคือสามารถระลึกได้ว่าเคยกระทำกรรมใดมาด้วยสติเเล้วเเก้ให้เขาอโหสิกรรม
11.มีอายุยืนการที่เราได้ปฏิบัติธรรม..ทำให้เราได้นำสติออกมาใช้มากขึ้น.ชีวิตก็ไม่ประมาท--เราจะรักตัวเองมทากขึ้น--เมื่อเรารักตัวเองมากขึ้นสุขภาพร่างกายเราก็อายุยืน--ด้วยธรรมโอสถ--
12.เป็นการตอบเเทนพระคุณบิดามารดาได้ดีที่สุด-เรพราะการส่งบุญจากภาวนาได้บุญมาก
เป็นต้น นี่เป็นส่วนหนึ่งในอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม เท่านั้น สิ่งที่ต้องเตรียมมาขณะเข้าอบรมภาวนา 

1.ศรัทธาในการปฏิบัติเเละจิตใจอ่อนโยน
2.การเคารพในกฏระเบียนของศูนย์
3.เครื่องใช้ส่วนตัว
4.ชุดขาว 2 หรือ 3 ชุด ผู้หญิงมีสไบด้วย --ถ้าไม่มีเเจ้งซืิ้อที่ศูนย์ก่อน--
 ตารางกำหนดการปฎิบัติธรรม เจริญสติปัฏฐาน ๔  

(หมายเหตุ . ในกรณีถ้าหากไม่สามารถเข้ารับการอบรมสามที่สมัครได้ต้องแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมที่เจ้าหน้าที่ ก่อน 2 วัน)
เพื่อสะดวกในการจัดสถานที่แก่ผู้เข้าอบรมภาวนา รักษาใจ การปฏิบัติธรรม
 (((((ตารางการขึ้นรถตู้ของศูนย์))))))  

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556
เวลาในการเดินทาง เเละสถานที่ขึ้นรถ (สอบถามเจ้าหน้าที่).
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ((มีรถรับส่งฟรี หากมาเป็นกลุ่ม หมู่คณะ เกิน 5 ท่าน ))

2 สถานที่ คือ 1. หมอชิต หรือ 2.ตลาดกลาง บางใหญ่ซิตี้


------ค่าโดยสาร เเล้วเเต่จะร่วมทำบุญสมทบกองทุน ค่าโดยสารขนส่งปฏิบัติธรรม ตลอดปี------


สำหรับผู้โดยสารขึ้นรถประจำศูนย์ให้เดินทางขึ้นรถตามที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเเจ้ง
(เจ้าหน้าที่ ลงทะเบียน. 080-0744869)


 (((ตารางการเข้าอบรมภาวนาในโครงการ))))  

โครงการปฏิบัติธรรม เจริญสติปัฏฐาน ๔ (เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น) ในเทศกาลวันปีใหม่ 2557
ตั้งเเต่วันที่ 29-2 มการาคม 2557 **คอร์ตพิเศษ**
(สามารถเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมได้ ตามช่วงเวลาที่เราเหมาะสม)


กำหนดการ

วันอาทิตย์ ที่ 29 ธันวาคม 2556 (วัน ลงทะเบียน ตลอดวัน)

เวลา 09.00-18.00 น. ลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมปฎิบัติธรรม, ข้อปฎิบัติในการเข้าอบรม
ที่จุดลงทะเบียนผู้เข้าอบรม ภาวนา ณ อาคารลงทะเบียน /รับศีล ๘

เวลา 18.00 น. ทำวัตร ,รับศีล 8 ,


วันจันทร์ ที่ 30 ธันวาคม 2556 (สมาทานกรรมฐาน)

เวลา 04.00 น. สวดมนต์เช้า เจริญภาวนา
เวลา 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 09.00 น. รับศีล 8 (รอบ2), สมาทานกรรมฐาน ,ฟังข้อวัตรระเบียบการอบรมปฏิบัติธรรม
เวลา 10.00 น. เรียนวิธีการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเบื้องต้น

((ปฏิบัติภาวนา 4 ช่วงเวลา ต่อ 1 วัน))
1.ช่วงเช้า 05.00 น.
2. ช่วงสาย 09.30 น.
3. ช่วงบ่าย 13.00 น.
4. ช่วงค่ำ 19.30 น.วันที่ 30-1 มการาคม 2556

เวลา ๐๓.๐๐ น. ตื่นนอน ชำระร่างกาย / เตรียมตัวทำวัตรเช้า
เวลา ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. สวดมนต์เช้าเเปล
เวล ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. เจริญสติภาวนา (ช่วงเช้า) / เดินกรรมฐาน บนถนนวิปัสสนา
เวลา ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า อย่างมีสติ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ปฏิบัติธรรม เจริญสติภาวนา (ช่วงสาย)
เวลา ๑๑ .๐๐ น. รับประทานอาหาร โรงทาน
เวลา ๑๒.๐๐ น. (พักผ่อนตามอัธยาศัย อย่างมีสติ)
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม ภาวนา (ช่วงรอบ บ่าย)
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. อาบน้ำ, ชำระร่างกาย, ทำกิจกรรมจิตอาสา (ดูเเลความสะอาดบริเวณศูนย์)
เวลา ๑๘.๑๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นเเปล, เจริญพระพุทธมนต์เย็น
เวลา ๑๙.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.ฟังธรรม, ปฏิบัติธรรมเจริญสติ ภาวนา(ช่วงรอบ เย็น)
--------------------(พักผ่อน)------------------------------วันจันทร์ ที่ 2 มกราราคม 2556 (วันสุดท้ายการอบรม)

เวลา 07.30 น. ตักบาตรพระข้าวสวย (ทางวัดจัดให้)
เวลา 09.00 น. ถวายสังฆทาน เเละทอดผ้าป่า เพื่อสมทบกองทุนสร้าง พระมหาจักพรรดิ์ เเก่คณะสงฆ์

------------- เเละกล่าวคำขอขมา-ลาศีล 8 -รับใบประกาศเกียรติบัตร -------------

...... {เดินทางกลับบ้านโดยรถส่วนตัว-หรือรถตู้ศูนย์ }..........

 กิจกรรมพิเศษ ..  

วันที่ 30 ธันวาคม 2556
เดินทางจาก สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา จ.พิจิตร ไปยัง
สวนป่าห้วยขาเเข้งวิปัสสนา จ.อุทัยธานี (สวนป่าธรรมชาติติดภูเขา ลำธาร ร่มเย็น)


วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(กิจกรรม ฉลองปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่)
กิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี อธิฐานจิตเเรก รับพรปีใหม่
-สวดเจริญพระพุทธมนต์เป็นศิริมงคล (ฉลองการมีชีวิตอีก 1 ปี)
-สวดบทมหาเมตตาใหญ่ 25 หน้า กับสวดมต์บทมหาจักพรรดิ์ 109 จบ
-เที่ยงคืน สวดชยันโต ปีใหม่ รับพร รับน้ำพระพุทธมนต์เวลา 19.00 น.
สวดมนต์เย็น - เจริญพระพุทธมนต์-นั่งสมาธิภาวนา

เวลา 23.00 น.
สวดมนบทมหาเมตตาใหญ่ (จำนวน 25 หน้า) ก่อนเที่ยงคืน / สวดบทมหาจักพรรดิ์ 109 จบ

เวลา เที่ยงคืน วันปีใหม่
ตีฆ้องฉลองชัย จำนวน 9 ครั้ง
คณะสงฆ์สวดชยันโต 9 จบ
รับน้ำพระพุทธมนต์ เป็นศิริมงคล

วันที่ 1 มกราคม 2557
เวลา 06.00 น. ตักบาตรคณะสงฆ์จำนวน 19 รูป (อาหาเเห้ง)
---- ถ้าไม่ได้เตรียมมาทางศูนย์จัดเตรียมไว้ให้ ทำบุญ อาหารเเห้ง ชุดสังฆทานปีใหม่------

เวลา 07.00 น. เดินทางไปยัง สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา จ.พิจิตร ทำบุญถวายเพลพระปีใหม่หมายเหตุ

- ทุกเช้าเวลา 08.00 น. สามารถตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ได้ทุกวัน(ทางศูนย์เตรียมข้าวสวยให้ฟรี)
- วันปีใหม่สามารถเตรียมอาหารเเห้งมาตักบาตรคณะสงฆ์ 29 รูป
- เตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย
- สามารถเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่า สร้างองค์พระมหาจักพรรดิ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วันสุดท้าย ได้

 ผู้เข้าปฏิบัติธรรมสามารถร่วมกิจกรรมบุญได้ ดังนี้ คือ  


***จองหรือสอบถามการทำบุญที่เบอร์ศูนย์***
 ศูนย์ประสานงานศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม (สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา) 
ติดต่อสอบถาม การสมัคร /ทำบุญ หรือสอบถามทางกับ เจ้าหน้าที่ : โทร. 080-0744869


หรือเเจ้งสมัครที่...e-mail:....lamphongdhamma@hotmail.com

โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เเละการเดินทางมาปฏิบัติ ถ้าประสงค์จะเดินทางจะขึ้นรถตู้ศูนย์ก็เเจ้งด้วย


 ดูรูปภาพกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรม โครงการที่ผ่านมา...ได้ที่ลิงค์  
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.247277945364735.57207.100002475932455&type=1


เเละสามารถติดตามข่าวสารของศูนย์อบรมปฏิบัติธรรม..เเละร่วมโมทนาสาธุการกับการบำเพ็ญธรรมได้
สารบุญ "ชมรมพุทธบุตรบารมี" ได้ที่
facebook =...lamphongdhamma@hotmail.com...
คัดลองข้อมูลจาก www.dhammadee.com (เว็บไซต์ธรรมะดี)
-----จองสังฆทานปีใหม่ เพื่อน้อมถวายเป็นสังฆทานปีใหม่พระธุดงค์กรรมฐาน ได้ (( รับเจ้าภาพ 50 ชุด))------

โทรจองสังฆทานปีใหม่ โทร.087-007-8607 , 09-303-754-41 ถึง 42 , 43
(เจ้าภาพจองสังฆทานติดชื่อเพื่อได้ทำบุญวันปีใหม่--เสริมศิริมงคลวันปีใหม่)
   

ที่มา : ปฏิบัติธรรม ฉลองปีก้า-ต้อนรับปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปี ทำบุญวันปีใหม่ 2557

DT012060

ตะวันธรรม

27 ธ.ค. 2556

เข้ารับการฝึกฝนเเละเรียนรู้จักการเจริญสติ-เเละสร้างสมาธิ เเบบเข้าใจ เเละสามารถจะเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันที่ดูจะวุ่นวายในโลกปัจจุบันได้ อันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้เข้าอบรมภาวนา

(((..การเรียนรู้ตั้งเเต่เบื้องต้นของการฝึกสติ-การเจริญสมาธิ-เเละการฝึกองค์บริกรรม....)))

...เหมาะทั้งผู้ที่ฝึกเรียนรู้วิธีปฏิบัติธรรมครั้งเเรก-เเละเสริมสร้างองค์กรรมฐาน......


• ละเว้นจากบาป

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่า สร้างอุโบสถวัดสว่างอารมณ์ อ.บางเลน จ.นครปฐม

• "นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๖. "มนุษย์ ๓ จำพวก/ภรรยาให้เอาศีลไปคืน"

• เจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่ (นิทานสำหรับเยาวชน อิงธรรมะพรหมวิหาร ๔)

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย