ร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมมาฆบูชา ณ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

 ooh3939  

ศูนย์บริการฝึกอบรมพัฒนาจิตและปัญญา
วัดไผ่เหลือง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
มือถือ: ๐๘๗ ๘๘๓๒ ๕๔๔
www.watphailuang.com
Email: vipassana-sati@hotmail.com


• "ท่านสอนเหมือนกันหมด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• วัดเขาบางทราย

• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ปฏิจจสมุปบาท )) # 3

• ฝึกใจให้สงบคลายความกังวล | นำนั่งสมาธิ

• โทษของสุรา ๖ ประการ
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย