สำนักปฎิบัติ “แสงธรรมส่องชีวิต”

 DhammathaiTeam   16 ต.ค. 2553

สำนักปฎิบัติ “แสงธรรมส่องชีวิต” ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทร. (036) 379-428 , (036) 305-239
(ตั้งอยู่บเขาเทพพนมยงค์ เส้นทางไปนครนายก ห่างจากสี่แยกหินกองปรมาณ 1 กม. เลี้ยวขวาก่อนถึงปั๊มน้ำมัน ปตท.)

http://www.sangdhamsongchevit.com/


ทุกวันจันทร์ ถึง อาทิตย์ และ วันสำคัญทางศาสนา มีการจัดอบรมฝึกวิปัสสนากรรมฐาน
บวชเนกขัมมะเพื่อค้นหาความจริง สู่ความหลุดพ้นในภัยวัฏฏสงสาร เข้าสู่มรรคผลนิพพาน
เป็นที่สุด แล้วท่านจะพบความสุขอย่างแท้จริง

*** มีรถรับ - ส่ง สาธุชนที่จะมา ณ สำนักปัฎิบัติ “ แสงธรรมส่องชีวิต ” ***
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 06.30 น.รถออกจาก

อนุสาวรีย์สมรภูมิ หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

ฝั่งโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลราชวิถี

หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านถนนพหลโยธิน เที่ยวกลับ รถออกจากสำนักฯ เวลา 15.50 น.   

ที่มา : urai1970 [DT07456]

DT0005

DhammathaiTeam

16 ต.ค. 2553

ไปมาแล้วคะ ดีมากคะ สะอาด เงียบ สงบคะ• หลักการฝึกสมาธิเพื่อการศึกษา(พระราชสุทธิญาณมงคล)

• กรรมกับการเผยแพร่ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต

• วิธีฝึกวินัยอย่างแรกสุด ก็คือการสร้างพฤติกรรมเคยชินที่ดี

• ฝึกคิดพิจารณากาย - พระอาจารย์ต้น_17012020

• ๕๐.ปางชี้อสุภะ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย