ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน อบรมพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ณ.วัดพลับพลา จ.จันทบุรี ๒๒-๒๘ ต.ค. ๕๕

 สอนใจ  

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน
อบรมพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข
ถวายเป็นพระรายกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดำเนินการสอนโดย พระครูพิศาลบุญญาภิวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดพลับพลา (เจ้าคณะตำบลตลองนารายณ์)
พร้อมด้วย คณะวิทยากรจาก... หลวงปู่พระครูภาวนาวิสิฐ
รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทย


ณ วัดพลับพลา
เลขที่ ๓๕ หมู่ ๙ ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ ต.ค. ๕๕(๖ คืน ๗ วัน)หลักในการอบรม

๑. สมาทานศีล ๘
๒. สวดมนต์แผ่เมตตา
๓. หลักสูตรในการอบรมตามหลักสติปัฎฐาน ๔
๔. เจริญศีล สมาธิ ปัญญา เดินจงกรม นั่งสมาธิ กำหนดอิริยาบถต่างๆ
๕. สอบอารมณ์
๖. ฟังธรรมบรรยาย
๗. ปฎิบัติตามตารางอบรม


การรับสมัครและระเบียบปฎิบัติ

(ลงทะเบียน วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่วัดพลับพลา)
๑. สมัครก่อนเปิดการอบรม โดยตนเองหรือทางโทรศัพท์
๒. ลงทะเบียนในวันเปิดอบรมระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๓. ต้องอยู่อบรมให้ครบ ๗ วัน
๔. เครื่องแต่งกายสีขาว ไม่สวมเสื้อรัดรูป และไม่ใช่้กางเกงขาสั้น
ูึููู๕. เตรียมเครื่องแต่งกายให้พอใช้ ๗ วันเพราะไม่มีการซักผ้า
๖. ต้องไปถึงสถานที่อบรมให้ทันปฐมนิเทศ
๗. เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวและยาประจำตัวไปให้พร้อม


สนใจติดต่อขอใบสมัครได้ที่....วัดพลับพลา ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป..


รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณ ชลลดา ชัยเจริญพงศ์ 086-8341253 คุณมิตร สีหาพงษ์ 081-6867208 คุณดวงจันทร์ แก้วใจ 081-9840320 คุณเสาวลักษณ์ สุวรรณโภคาสาคร โทร.086-3250692   


5,868


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย