ขอเชิญปฏิบัติธรรมในโครงการ "ธรรมปฏิบัติสัญจรภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำปาง"

 tsongphol   10 เม.ย. 2557

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://sueksakarun.blogspot.com/2014/01/blog-post.html
   


DT015609

tsongphol

10 เม.ย. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  5833 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย