ร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูขา มหามงคล ณ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

 ooh3939   17 พ.ค. 2556

ร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูขา มหามงคล
ณ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

กำหนดการปฏิบัติประจำวัน
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

กำหนดการวันเปิดการอบรม ๒๓ พฤษภาคม
๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียน/เข้าที่พัก
๑๖.๓๐ น. ปฐมนิเทศการปฏิบัติ สาธิตการปฏิบัติ/นำปฎิบัติ
๑๗.๐๐ น. รับประทานนํ้าปานะ
๑๗.๓๐ น. สวดมนต์เย็นแปล
๑๘.๐๐ น. พิธีสมาทานกรรมฐาน
เริ่มปฏิบัติ

กำหนดการประจำวันที่ ๒๔ พฤษภาคม
ภาคเช้า
๐๔.๓๐ น. ตื่นนอน สรีระกิจ/ โยคีทุกคนทำความเพียร
๐๕.๐๐ น. สมาทานศีล / สวดมนต์เช้าในห้องปฏิบัติธรรม
๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า / ตักบาตรทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา
๐๘.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา กิจกรรมในวันวิสาขบูชา เวียนเทียนรอบอุโบสถ
๐๙.๐๐–๑๑.๓๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ณ ห้องปฏิบัติธรรม
๑๑.๓๐–๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
ภาคบ่าย
๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. พักผ่อนอย่างมีสติ
๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ณ.ห้องปฏิบัติธรรม
๑๗.๐๐–๑๗.๓๐ น. ดื่มน้ำปานะ
๑๗.๓๐–๑๙.๑๕ น. สวดมนต์เย็น / เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๑๙.๑๕ น. โยคีพร้อมกันที่ห้องปฏิบัติธรรม กิจกรรมในวันวิสาขบูชา เวียนเทียนรอบอุโบสถ
๒๑.๐๐–๒๒.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๒๒.๐๐ น. เจริญสติจนกระทั่งหลับไป

กำหนดการประจำวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
ภาคเช้า
๐๔.๓๐ น. ตื่นนอน สรีระกิจ/ โยคีทุกคนทำความเพียร
๐๕.๐๐ น. สมาทานศีล / สวดมนต์เช้าในห้องปฏิบัติธรรม
๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๗.๐๐–๑๑.๓๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ณ ห้องปฏิบัติธรรม
๑๑.๓๐–๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย
๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. พักผ่อนอย่างมีสติ
๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ณ.ห้องปฏิบัติธรรม
๑๗.๐๐–๑๗.๓๐ น. ดื่มน้ำปานะ
๑๗.๓๐–๑๙.๑๕ น. สวดมนต์เย็น / เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๑๙.๑๕ น. โยคีพร้อมกันที่ห้องปฏิบัติธรรม
๑๙.๓๐–๒๑.๐๐ น . พระธรรมเทศนา
๒๑.๐๐–๒๒.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๒๒.๐๐ น. เจริญสติจนกระทั่งหลับไป

กำหนดการวันปิดการอบรม ๒๖ พฤษภาคม
๐๔.๐๐ - ๐๔.๓๐ น. ตื่นนอน สรีระกิจ
๐๔.๓๐ - ๐๖.๐๐ น. สวดมนต์เช้า/สมาทานศีล ๕
ตอบแบบประเมินผล
เดินทางกลับบ้าน
………………..จบรายการ……………….

หมายเหตุ
-ผู้ปฏิบัติต้องไปสอบอารมณ์กับพระวิปัสสนาจารย์ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้
(การสอบอารมณ์จะสอบ ทั้งภาคเช้า - บ่าย )
-ผู้ปฏิบัติสามารถจัดเวลาในการอาบน้ำชำระกาย ตามเวลาอันสมควรเหมาะสม
-ผู้ปฏิบัติต้องรักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด ไม่ควร ดื่มนมสด นมเปรี้ยว และนมถั่วเหลืองทุกยี่ห้อ
หรือดื่มเครื่องดื่มผสมนม หรือ คอฟฟี่เมท หลังเวลา ๑๒.๐๐ น.
-ศูนย์ปฎิบัติธรรมวัดไผ่เหลือง ได้จัดเครื่องดื่มไว้ให้โยคีผ่อนคลายอิริยาบถ และเพื่อฝึกการกำหนดอิริยาบถย่อย


ติดต่อเข้าร่วมปฎิบัติได้ที่ : ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญาวัดไผ่เหลือง ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
โทร: 02 921 2128 หรือที่ 087 883 2544
www.watphailuang.com E-mail: vipassana-sati@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

ที่มา : ร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูขา มหามงคล ณ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

DT010849

ooh3939

17 พ.ค. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5839 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย