ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน มาร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมภาวนา และร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถโบราณ ณ วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องในวันมาฆบูชา

 Ratchada    24 ก.พ. 2558

ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน
มาร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมภาวนา
และร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถโบราณ
ณ วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๘

~ กำ ห น ด วั น บ ว ช ~
ในวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘- วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

~ กำ ห น ด ก า ร ~
พิธีบวช มีวันละ ๓ รอบ คือ
๑. เวลา ๑๒.๐๐ น. (วันแรกเวลา ๑๐.๐๐ น.)
๒. เวลา ๑๕.๓๐ น.
๓. เวลา ๒๑.๐๐ น.

~ พิธีลาสิกขา ~
มีวันละ ๑ รอบ คือ เวลา ๐๖.๐๐ น.
(ผู้จะบวชตอนบ่ายและตอนค่ำได้ ต้องไม่ทานอาหารในเวลาวิกาล คือ เลยหลังเที่ยงวัน)

สำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงคณ์
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.๐๓๕-๘๘๑-๖๐๑-๒ , ๐๘๒-๒๓๓-๓๘๔๘

สถานที่ตั้ง : ‎สำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงคณ์‬ ต. ต.หันตรา อ. อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทรศัพท์ : โทร.๐๓๕-๘๘๑-๖๐๑-๒ , ๐๘๒-๒๓๓-๓๘๔๘
DT015578

Ratchada

24 ก.พ. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5754 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย