ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน มาร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมภาวนา ณ วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องในวันออกพรรษา

 Ratchada    28 ก.ย. 2557

ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน
#มาร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมภาวนา
ณ วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
#เนื่องในวันออกพรรษา
-------------------------------------
~ กำ ห น ด วั น บ ว ช ~
ในวันพฤหัสที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗- วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
(แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ – แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑)

~ กำ ห น ด ก า ร ~
พิธีบวช มีวันละ ๓ รอบ คือ
๑. เวลา ๑๒.๐๐ น. (วันแรกเวลา ๑๐.๐๐ น.)
๒. เวลา ๑๕.๓๐ น.
๓. เวลา ๒๑.๐๐ น.
~ พิธีลาสิกขา ~
มีวันละ ๑ รอบ คือ เวลา ๐๖.๐๐ น.
(ผู้จะบวชตอนบ่ายและตอนค่ำได้ ต้องไม่ทานอาหารในเวลาวิกาล คือ เลยหลังเที่ยงวัน)

คลิกอ่านรายละเอียด กำหนดการปฏิบัติธรรม ระเบียบการ การบวชเนกขัมภาวนา ตารางปฎิบัติกิจวัตร ฯลฯ
คลิกตามที่ลิงค์มาให้นี้
http://www.watmaheyong.org/index.php/nekkhamma.html

#สำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงคณ์
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.๐๓๕-๘๘๑-๖๐๑-๒ , ๐๘๒-๒๓๓-๓๘๔๘
แผนที่วัด https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zLmddQ_ui-GQ.kOXh6Soe0ydI

ขอเรียนเชิญสาธุชน ติดตามรับชม
#รายการถ่ายทอดแพร่ภาพออกอากาศ
ช่วงเวลา ๒๐.๑๕-๒๑.๑๕น. #ของทุกวัน
แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระครูเกษมธรรมทัต
(หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ได้ที่หน้าเว็ปไซต์
เว็ปไซต์ http://www.watmaheyong.org
Facebook https://www.facebook.com/watmaheyong

เครดิตภาพ : ขอบคุณและอนุโมทนาบุญ ช่างภาพวัดมเหยงคณ์ คุณลดาวัลย์ คงเครือพันธุ์ Ladawan Kongkruapun    

สถานที่ตั้ง : สำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงคณ์ ต.ต.หันตรา อ.อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๘๘๑-๖๐๑-๒ , ๐๘๒-๒๓๓-๓๘๔๘
DT015578

Ratchada

28 ก.ย. 2557• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

• ✨ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปหยก✨

• บัวลอยเบญจรงค์

• โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

• ๕๔.ปางสนเข็ม

• ๙.ปางเสวยมธุปายาส

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย