ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน #มาร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมภาวนา #เนื่องในวันเทศกาลวันปีใหม่ ณ วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา

 Ratchada    26 ธ.ค. 2557

ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน
#มาร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมภาวนา
#เนื่องในวันเทศกาลวันปีใหม่
ณ วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา

คลิกชมสปอตวิดีทัศน์ http://youtu.be/ijBNDvh6nEs

~ กำ ห น ด วั น บ ว ช ~
ในวันพุธที่ ๓๑ ธันวาคม - วันอาทิตย์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘
(ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๒ – ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒)

~ กำหนดการ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ~
- สวดมนต์สาธยายธรรม เจริญจิตตภาวนา นับถอยหลังรับขวัญวันปีใหม่

~ กำหนดการ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ~
-สวัสดีปีใหม่ พร้อมใจกัน ตักบาตรแด่พระสงฆ์
-ร่วมกุศลเปิดศักราชใหม่ ทอดผ้าป่าสามัคคี
สมทบทุนสร้างกำแพงและถนนเข้าวัด
-พร้อมสดับรับฟังพระธรรมเทศนา
โดย พระภาวนาเขมคุณ วิ. (สุรศักดิ์ เขมรํสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา

~ กำ ห น ด ก า ร ~
พิธีบวช มีวันละ ๓ รอบ คือ
๑. เวลา ๑๒.๐๐ น. (วันแรกเวลา ๑๐.๐๐ น.)
๒. เวลา ๑๕.๓๐ น.
๓. เวลา ๒๑.๐๐ น.

~ พิ ธี ล า สิ ก ข า ~
มีวันละ ๑ รอบ คือ เวลา ๐๖.๐๐ น.
(ผู้จะบวชตอนบ่ายและตอนค่ำได้ ต้องไม่ทานอาหารในเวลาวิกาล คือ เลยหลังเที่ยงวัน)

คลิกอ่านรายละเอียด กำหนดการปฏิบัติธรรม ระเบียบการ การบวชเนกขัมภาวนา ตารางปฎิบัติกิจวัตร ฯลฯ
คลิกตามที่ลิงค์มาให้นี้
http://www.newsite.watmaheyong.org/index/index.php/th/mhy-calendar

#สำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงคณ์
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.๐๓๕-๘๘๑-๖๐๑-๒ , ๐๘๒-๒๓๓-๓๘๔๘
แผนที่วัด https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zLmddQ_ui-GQ.kOXh6Soe0ydI   

สถานที่ตั้ง : สำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๘๘๑-๖๐๑-๒ , ๐๘๒-๒๓๓-๓๘๔๘
DT015578

Ratchada

26 ธ.ค. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  5899 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย