บวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรม วันมาฆะบูชา วัดจากแดง วันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2560

 staffwatchakdaeng   7 ม.ค. 2560

บวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรม วันมาฆะบูชา วัดจากแดง
วันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2560
อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ

http://watchakdaeng.com/
https://www.facebook.com/radiobodhiyalai/

โทร. 061 567 2945   

DT017189

staffwatchakdaeng

7 ม.ค. 2560• "จิตกับใบไม้" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

• นตฺถิ โลเก รโห นาม ชื่อว่าที่ลับย่อมไม่มีในโลก

• มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน - มงคล ๓๘ ประการ

• ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่เหนือปัญหา

• นิหียติ ปุริโส นิหีนเสวี คบคนเลวย่อมเลวลง

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย