บวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรม วันมาฆะบูชา วัดจากแดง วันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2560

 staffwatchakdaeng   7 ม.ค. 2560

บวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรม วันมาฆะบูชา วัดจากแดง
วันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2560
อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ

http://watchakdaeng.com/
https://www.facebook.com/radiobodhiyalai/

โทร. 061 567 2945

DT017189

staffwatchakdaeng

7 ม.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5201 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย