ขอเชิญสมัครบวชสามเณรภาคฤดูร้อน (รุ่นสามเณรยอดกตัญญู ๕) สมัครบวชฟรี อบรม 1 เดือน เน้นปฏิบัติกรรมฐาน ปลูกฝังความกตัญญู โทร.09-30375441 รับเเค่ 89 คน บวชเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9ณ สำนักวิปัสสนากร

 ตะวันธรรม   20 มี.ค. 2560

ขอเชิญสมัครบวชสามเณรภาคฤดูร้อน (รุ่นสามเณรยอดกตัญญู ๕)
สมัครบวชฟรี อบรม 1 เดือน เน้นปฏิบัติกรรมฐาน ปลูกฝังความกตัญญู
โทร.09-30375441 รับเเค่ 89 คน บวชเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ณ สำนักวิปัสสนากรรมฐาน จ.พิจิตร
เเละอบรมธุดงค์กรรมฐาน ที่ สวนป่าห้วยขาเเข้ง อุทัยธานี
อบรม 1-30 เมษายน 2560 สาธุ สาธุ สาธุ
   

ที่มา : www.dhammadee.com , ไลน์ dhamma2559 , เฟ็สศูนย์พุทธบริษัทสากล

DT012060

ตะวันธรรม

20 มี.ค. 2560• "ศีล มีหิริเป็นสมุฏฐาน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• วัดท่าโพธิ์ วรวิหาร

• ๔๖.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท

• "เจตนางดเว้น คือศีล" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย