ทุนการศึกษาแด่นักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ

 มหาราชันย์   17 พ.ย. 2561

ทุนการศึกษาแด่นักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ
ทุนการศึกษาแด่เด็กกำพร้าและยากจน ชาย – หญิง ระดับประถม – มัธยมศึกษา
1.จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท/ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถม 1 – 3
2.จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท/ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถม 4 – 6 และมัธยม 1 – 3
คุณสมบัติ
1.เป็นเด็กกำพร้า และ/หรือ ฐานะยากจน ไม่จำเป็นต้องเรียนเก่ง เพราะสามารถพัฒนาให้เก่งได้
2.นับถือพระพุทธศาสนา
3.มีความสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และพระพุทธศาสนา
4.สามารถเรียนรู้และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5.มีความสนใจที่จะศึกษาและประกอบอาชีพเหล่านี้คือ
1.วิศวกรรมหุ่นยนต์ 2. Big Data 3. AI (Artificial Intelligence) ผู้รู้ใจ 4. LI (Life Intelligence) มนุษย์อัจฉริยะ 5. Block Chain 6. Software Developer 7. Platform 8. Influencer or Celebrity Group (ดาราเฉพาะกลุ่ม) 9. Business alone (ธุรกิจตัวคนเดียว) 10. Information Business (ธุรกิจข้อมูลข่าวสาร) 11. Real-life Education (การศึกษาที่เน้นการใช้งานจริง) 12. Electric car 13. Hobbies and Passion 14. Micro Ship 15. Sensor and Lens 16. Renewable Energy 17. Transportation
ผู้สนใจศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน ติดต่อศูนย์วิจัยชนบท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
โทร. 089 - 766 - 2373
E-Mail : karagetu@hotmail.com
ID Line : karagetu
Face Book : Saenphumsuksawas Karagetu
   

DT09714

มหาราชันย์

17 พ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5852 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย