รับสมัครนักเรียนวิถีพุทธ เรียนด้าน Software Development ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

 มหาราชันย์   11 ธ.ค. 2561


Computer Science
Real-life Education (การศึกษาที่เน้นการใช้งานจริง)
รับสมัครนักเรียนวิถีพุทธ 3 ห้องเรียนด้าน Software Development
ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
พร้อมฝึกฝนทักษะคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ Computer Science
นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามเวลาที่เหมาะสมของตนเองครับ
1.ระดับ ป.1 – 3 จำนวน 10 คน วันธรรมดา จันทร์ – ศุกร์ วันละ 3 รอบ 17.00 – 18.00 น. 18.00 – 19.00 น. 19.00 – 20.00 น.
2.ระดับ ป.4 – 6 จำนวน 10 คน วันธรรมดา จันทร์ – ศุกร์ วันละ 3 รอบ 17.00 – 18.00 น. 18.00 – 19.00 น. 19.00 – 20.00 น.
3.ม.1 – 3 จำนวน 10 คน วันธรรมดา จันทร์ – ศุกร์ วันละ 4 รอบ 17.00 – 18.00 น. 18.00 – 19.00 น. 19.00 – 20.00 น. 20.00 – 21.00 น.
...
ผู้สนใจศึกษาเรียนรู้ด้าน Computer Science
โทร. 089 - 766 - 2373
E-Mail : karagetu@hotmail.com
ID Line : karagetu
Face Book : Saenphumsuksawas Karagetu
...
ตารางการศึกษาและปฏิบัติประจำวัน วันเสาร์ – อาทิตย์
07.00 – 08.00 น. อาหารเช้า
08.00 – 09.00 น. Life Intelligence Program
09.00 – 10.00 น. Coding Software Development
10.00 – 11.00 น. Celebrity Group and English Language
11.00 – 12.00 น. Hobbies and Passion and Startup
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. Hardware Development
14.00 – 15.00 น. Creativity and Startup แรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
15.00 – 16.00 น. Renewable Energy and Startup พลังงานทดแทน
16.00 – 17.00 น. Mind Athletics and Startup
17.00 – 18.00 น. อาหารเย็น
18.00 – 19.00 น. AI (Artificial Intelligence) and Software Developer
19.00 – 20.00 น. Introduce and Present the New Knowledge
20.00 – 21.00 น. FAQs ถามตอบปัญหา   

DT09714

มหาราชันย์

11 ธ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5842 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย