บวชศีลจาริณีชีพุทธไม่โกนผมปฏิบัติบัติธรรม ณ.วัดป่าวังชะโอน ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี

 sriratkh   19 ก.ย. 2554

เชิญญาติโยมญาติธรรมผู้ไฝ่ในธรรมร่วมสร้างกุศลบารมีปฏิบัติธรรมประจำปี ในเดือนเมษายนของทุกปี ณ. วัดป่าวังชะโอน ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร ดังญาติโยมจะเห็นว่าปัจจุบันโลกเราเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราคลาดไม่ถึงว่าชีวิตของเรานั้นจะแน่นอนเพียงไดดังนั้นเราไม่ควรประมาทในชีวิตจงรีบเร่งขวนขวายในการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่คือการให้ทานรักษาศีลและประพฤติปฏิบัติเจริญภาวนาเพื่อเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เพื่อปฏิบัติเป็นพุทธบูชาก็จะทำให้เรานั้นมีจิตใจที่ดีงามโดยพระสมพงษ์ ปริปุณฺโณ เจ้าอาวาสวัดป่าวังชะโอน และรองเจ้าคณะตำบลวังชะโอน-บึงสามัคคี ติดต่อ เบอร์โทร.089-570-9551

DT011785

sriratkh

19 ก.ย. 2554

หนีร้อนมาพึ่งเย็นในเดือนเมษายน ขอเชิญทุกคนที่สนใจ
ร่วมฝึกจิตให้มีสมาธิ จะได้มีสติในการทำงานต่อไปครับ
สาธุสาธุน่าเลื่อมใสจริงๆอย่างนี้ชาวพุทธต้องสนใจใคร่ปฏิบัติ ธมฺมจารี สุขัง เสติ ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม


 เปิดอ่านหน้านี้  5524 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย