บวชศีลจาริณีชีพุทธไม่โกนผมปฏิบัติบัติธรรม ณ.วัดป่าวังชะโอน ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี

 sriratkh  

เชิญญาติโยมญาติธรรมผู้ไฝ่ในธรรมร่วมสร้างกุศลบารมีปฏิบัติธรรมประจำปี ในเดือนเมษายนของทุกปี ณ. วัดป่าวังชะโอน ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร ดังญาติโยมจะเห็นว่าปัจจุบันโลกเราเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราคลาดไม่ถึงว่าชีวิตของเรานั้นจะแน่นอนเพียงไดดังนั้นเราไม่ควรประมาทในชีวิตจงรีบเร่งขวนขวายในการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่คือการให้ทานรักษาศีลและประพฤติปฏิบัติเจริญภาวนาเพื่อเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เพื่อปฏิบัติเป็นพุทธบูชาก็จะทำให้เรานั้นมีจิตใจที่ดีงามโดยพระสมพงษ์ ปริปุณฺโณ เจ้าอาวาสวัดป่าวังชะโอน และรองเจ้าคณะตำบลวังชะโอน-บึงสามัคคี ติดต่อ เบอร์โทร.089-570-9551    


5,914


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย