ธรรมะสำหรับฆารวาส สมาธิกับพ่อผ้าขาว

 somboon b  

ขอแนะนำสถานที่สำหรับสาธุชนที่สนใจในการฝึกสมาธิ หรือปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆ ลองเข้าไปดูได้ที่
http://www.porphakhao.com/ http://www.porphakhao.com/

หลายสิ่งที่เรารู้อาจจะไม่ใช่ หรือถ้าหากมีดวงตาที่เห็นธรรม ท่านอาจเห็นตถาคต


• ประตูแห่งประโยชน์ (อัตถัสสทวารชาดก)

• พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (2390 - 2466)

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• "ศีลเป็นเครื่องสงบกายวาจา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• คุณธรรมสามัคคี ๔ ข้อ โดย พระเทพสิงห์บุราจารย์
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย