บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในเทศกาลวิสาขบูชา (๑๖-๒๐ พ.ค. ๒๕๖๒)

 watsritawee  

ดู vdo - บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในเทศกาลวิสาขบูชา (๑๖-๒๐ พ.ค. ๒๕๖๒)
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในเทศกาลวิสาขบูชา ๑๖-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  • บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในเทศกาลวิสาขบูชา (๑๖-๒๐ พ.ค. ๒๕๖๒)
  • ๒๑๓๑/๘ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
  • โทร: ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘

ที่มา : https://watsritawee.org

5,955


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย