ขอเชิญปฏิบัติธรรมในวันที่ 2 ต.ค. 54 ที่ซอยปรีดี 36 คลองตัน 09.00-16.00 น.

 สุมล   28 ก.ย. 2554

 ขอเชิญปฏิบัติธรรมในวันที่ 2 ต.ค. 54 ที่ซอยปรีดี 36 คลองตัน
09.00-16.00 น.

เช้า 09.00 - 12.00 น.
1. อริยะสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท และเจโตวิมุติ
2.Mind Map ธรรมะคืออะไร ??
3.Mind Map การทำกำลังสมถะและวิปัสสนา เพื่อปัญญาวิมุติและเจโตวิมุติ

บ่าย 13.00 - 16.00 น.
1. อนัตตลักขณะสูตรมีฌาน 4 เป็นบาท และเจโตวิมุติ
2. จิตตกรีฑา
3.ถาม-ตอบปัญหาธรรมะทั้งปริยัติและปฏิบัติ

มีอาหารและเครื่องดื่มบริการทุกท่านครับ


เจริญในธรรมครับ.    

DT010325

สุมล

28 ก.ย. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  5848 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย