"คำบริกรรม เหมือนสารส้ม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    22 มิ.ย. 2560

 "คำบริกรรม เหมือนสารส้ม"

" .. อารมณ์แห่งธรรม คือ "ความคิดความปรุงในคำบริกรรมนี้" แม้จะเป็นความปรุงเหมือนกันกับความคิดปรุงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสผลักดันให้คิดให้ปรุง "แต่ความคิดปรุงประเภทนี้เป็นความคิดปรุงในแง่ธรรมเพื่อความสงบ" ผิดกับความคิดปรุงธรรมดาของกิเลสพาให้ปรุงอยู่มาก

"กิเลสพาให้คิดปรุงนั้น เหมือนเราเอามือหรือเอาไม้ลงกวนน้ำที่มีตะกอนอยู่แล้ว แทนที่มันจะใสแต่กลับขุ่นมากขึ้นฉะนั้น" แต่ "ถ้าเอาสารส้มลงกวนนั้นผิดกัน น้ำกลับใสขึ้นมา" นี่ การนำอารมณ์เข้ามากวนใจ แทนที่ใจจะสงบ แต่กลับไม่สงบและกลับแสดงผลขึ้นมาให้เป็นความทุกข์ร้อนเสียอีก

ถ้า "เอาพุทโธเป็นต้น เข้าไปบริกรรมหรือแกว่งลงในจิต โดยบริกรรมพุทโธ ๆ แม้จะเป็นความคิดปรุงเหมือนกันก็ตาม แต่คำว่าบริกรรมนี้ซึ่งเปรียบเหมือนสารส้ม" จึงทำให้ใจสงบเย็นลงไป .."

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=860&CatID=3
   DT014902

วิริยะ12

22 มิ.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5311 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย