"ไม่เพ่งโทษคนอื่น" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    4 ก.ค. 2560

 "ไม่เพ่งโทษคนอื่น"

" .. พระพุทธเจ้าว่า "ทำกุศลให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท สะจิตตะ ปริโยทะปะนัง" เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ ฝึกฝนใจของตน สั่งสอนใจของตน อย่าไปดูแลผู้อื่น ให้ดูแลจิตใจของตน "อย่าไปเพ่งโทษคนอื่น"

ให้เพ่งดูตน "คนอื่น เขาดีก็ดีเขา เขาชั่วก็ชั่วเขา" จิตใจของเราเป็นอย่างไร มัวแต่เพ่งโทษคนอื่นอยู่ "มัวแต่ดูคนอื่นอยู่ มันเป็นบาปเป็นกรรม" ชื่อว่า "เป็นผู้ก่อเวรก่อกรรมใส่ตน"

ชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่ให้เกาะเกี่ยวกับอารมณ์ ไม่ให้ท่องเที่ยวไปตามอารมณ์ "ไม่เพ่งโทษผู้อื่น" ให้ชำระจิตใจของตน .. "

อนาลโยวาท เกล็ดเพชร ๓
หลวงปู่ขาว อนาลโย
    DT014902

วิริยะ12

4 ก.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5327 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย