"สมถะควบคู่วิปัสสนา" (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก)

 วิริยะ12  

.
 "สมถะควบคู่วิปัสสนา"

" .. หลวงตามหาบัวท่านว่า "สมถะและวิปัสสนาเป็นของคู่กัน" ต้องไปด้วยกัน "เหมือนขาซ้ายกับขาขวา" สมถะคือขาซ้าย ส่วนวิปัสสนาคือขาขวา ต้องไปด้วยกัน "ถ้าหากว่ามีแต่ขาขวามันก็เป็นแต่สัญญา ถ้าหากว่ามีแต่ขาซ้ายมันก็เป็นแต่สมาธิ" แต่ไม่เกิดปัญญา ไม่รู้แจ้งเห็นจริง

"สมถะและวิปัสสนาต้องไปด้วยกัน" โดยอันดับแรกต้องพยายามทำให้จิตใจสงบซะก่อนแล้วจึงนำมาพิจารณาด้านปัญญา ก็จะเป็นปัญญาที่แท้จริง

"แล้วถ้าหากพยายามแล้วใจมันไม่ยอมสงบสักที เราควรจะทำอย่างไร?" ก็ให้พิจารณาเลยก็ได้เป็นบางครั้งบางคราว "แบบที่องค์หลวงตามหาบัวท่านเรียก ปัญญาอบรมสมาธิ" พิจารณาแล้วก็กลับมาหาความสงบอีก ถ้ามันยังไม่สงบก็เอาอีก "ให้ทำสลับกันไปเรื่อย ๆ ให้ปฏิบัติซํ้าแล้วซํ้าอีก" .. "

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก 

5,471


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย