"หลักปฏิบัติ สติสำคัญมาก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    3 พ.ค. 2561

 "หลักปฏิบัติ สติสำคัญมาก"

" .. "การปฏิบัติสติเป็นเรื่องสำคัญ" คนที่ไม่มีสติกิริยาใด ๆ ที่แสดงออกไม่น่าดู นักปฏิบัติเกี่ยวกับการสังเกตสอดรู้จิตภายในตนไม่มีสติด้วยแล้ว ไม่ปรากฏผลอะไรขึ้นมา "ถึงจะเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นเวลาหลาย ๆ ชั่วโมงก็สักแต่กิริยาที่แสดงออกทางกายเท่านั้น ใจหาได้สัมปยุตกับสติไม่ "

"สตินั้นแล เป็นเครื่องควบคุมจิตให้อยู่ได้ ปัญญาเป็นธรรมชาติที่คอยไตร่ตรองดูเหตุผลดีชั่วถูกหรือผิดประการใด สติคอยรับรู้อยู่กับใจของตนเสมอ" นี่คือวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและเจริญขึ้นภายในโดยสม่ำเสมอ ไม่เป็นลุ่ม ๆ ดอน ๆ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2787&CatID=3   DT014902

วิริยะ12

3 พ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5301 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย