"ใจเป็นรากฐานของศาสนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    25 พ.ย. 2566

.
 "ใจเป็นรากฐานของศาสนา"

" .. "มรดกอันล้ำค่าคือพุทธศาสนา" เอ้าหาที่ไหนมาในสามแดนโลกธาตุนี้จะมาแข่งพุทธศาสนาไม่มี "ถ้าพูดถึงเรื่องใจที่เป็นรากฐานของศาสนา ใจของพระพุทธเจ้าเป็นใจที่บริสุทธิ์"

"ใจนอกนั้นไม่บริสุทธิ์" เป็นเจ้าของศาสนากี่ศาสนาก็เป็นใจของคนมีกิเลสครองศาสนาหรือประกาศศาสนา "อันนี้เป็นใจของผู้สิ้นกิเลสด้วย โลกวิทูอีกด้วย รู้แจ้งแทงทะลุไปหมดเลย" ว่าอะไรไว้เป็นอย่างนั้นมีอย่างนั้น เป็นอย่างที่ว่า ๆ ไม่มีหาเรื่องเพิ่มเติม

เอ้า "นักภาวนาจะตามรอยพระพุทธเจ้าได้ยอมรับท่านให้ภาวนา" เพียงดูตาเนื้อไม่เห็นต้องดูตาใน "พระพุทธเจ้าเอาตาในมาสอนโลกไม่ได้เอาตาเนื้อมาสอนอย่างเดียว เอาตาในด้วย" โลกวิทู คือตาในสว่างกระจ่างแจ้งหมด "นักภาวนาฟาดลงไปนั้นก็ตามรอยพระพุทธเจ้าละซิ" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
https://luangta.com/thamma/thamma_talk_text_new.php?keyword=&ID=1168&CatID=2    DT014902

วิริยะ12

25 พ.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5346 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย