"หนทางมาวัด" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    30 เม.ย. 2562

.
 "หนทางมาวัด"

" .. "ศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปัญญาก็ดี สิ่งทั้งสามประการนี้ ท่านเรียกว่า มรรค" อันมรรคนี้ยังไม่ใช่ศาสนา อีกซ้ำยังไม่ใช่สิ่งที่พระศาสดาต้องการอย่างแท้จริงเลย แต่เป็นหนทางที่จะดำเนินเข้าไป

"เหมือนกับที่ท่านมหามาจากกรุงเทพฯ จะมาวัดหนองป่าพง ท่านมหาคงไม่ต้องการหนทาง ต้องการถึงวัดต่างหาก" แต่หนทางเป็นสิ่งจำเป็นแก่ท่านมหาที่จะต้องมา

ฉะนั้น "ถนนที่ท่านมหามานั้น มันไม่ใช่วัด มันเป็นเพียงถนนมาวัดเท่านั้น" แต่จำเป็นต้องมาตามถนนจึงจะมาถึงวัดได้ .. "

"กุญแจภาวนาและตามดูจิต"
หลวงปู่ชา สุภัทโท

 DT014902

วิริยะ12

30 เม.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5178 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย