"ที่รวมแห่งกุศลทั้งมวล" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    1 พ.ค. 2566

 "ที่รวมแห่งกุศลทั้งมวล"

" .. "คุณงามความดีนั้น เมื่อเราทำอยู่แล้วย่อมเป็นความดีเสมอไป" ท่านจึงสอนให้ "อบรมทางด้านจิตตภาวนา ซึ่งเหมือนกับการสร้างทำนบใหญ่เอาไว้" เวลาน้ำไหลมาจากที่ต่าง ๆ ไม่ว่าทางด้านไหน ๆ ก็ไหลลงมารวมที่ทำนบใหญ่นั้นให้ปรากฏเต็มด้วยน้ำ เป็นที่อาบดื่มใช้สอยอย่างสะดวกสบาย

นี่ "จิตตภาวนาจึงเป็นเหมือนทำนบใหญ่" สำหรับรวมแห่งคุณงามความดีทั้งหลาย "จะมาจากทานที่เคยบำเพ็ญมากี่ปี กี่เดือน กี่กัป กี่กัลป์ก็ตาม จะมารวมที่ใจดวงนี้" ซึ่งเป็นภาชนะใหญ่และสำคัญ "ศีลรักษามามากน้อย ตลอดเราเคยเจริญเมตตาภาวนา ก็มารวมอยู่ที่จิตตภาวนานี้แห่งเดียว เพราะจิตตภาวนาเป็นที่รวมแห่งกุศลทั้งมวล"

พระพุทธเจ้าก็เหมือนกัน "การสร้างพระบารมีมามากน้อย พระองค์ยังไม่ทรงทราบว่า เคยสร้างมามากน้อยเพียงไร แต่พอ ได้สร้างทำนบอันใหญ่โตรโหฐานนี้สำเร็จลงด้วยจิตตภาวนาอย่างสมบูรณ์แล้ว จึงปรากฏพระทัยเต็มด้วยน้ำ" คำว่า "น้ำหมายถึงมหากุศลอันอัศจรรย์เต็มอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้า จึงสามารถแจกจ่ายบรรดาสัตว์ไม่มีวันบกบางสิ้นเปลืองไปเลย" เต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลา .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2289&CatID=2   DT014902

วิริยะ12

1 พ.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5350 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย