"เพราะกามนี่แหละ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    12 มี.ค. 2565

.
[color=#green]"เพราะกามนี่แหละ"

" .. "ผิดศีลกันได้ต่าง ๆ ก็เพราะกามนี่แหละ" ต้องสร้างบาปสร้างอกุศลกรรมกันต่าง ๆ ฆ่าฟันอะไรกันเป็นต้น เบียดเบียนกันต่าง ๆ "เพราะกามนี่แหละ"

วุ่นวายกันไปก็เพราะกามนี่แหละ "ก็เพราะใจนี่แหละ ที่เป็นตัวกรรมภพ" สร้างตัวเราขึ้นมา "และตัวเรานี่เอง ก็ท่องเที่ยวไปในกาม" แล้วก็ใจนี่เองไม่อิ่มไม่พอในกาม .. "

"๑๐๑ ญาณทรรศน์"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 DT014902

วิริยะ12

12 มี.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  4784 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย