"ปัญญามาก่อนศีลสมาธิ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    25 ส.ค. 2565

.
 "ปัญญามาก่อนศีลสมาธิ"

" .. "การรักษาศีลปัญญาต้องมาก่อน" แต่เราพูดว่ารักษาศีลก่อนตั้งศีลก่อนศีลจะสมบูรณ์ อย่างไรนั้นจะต้องมีปัญญา "ต้องค้นคิดกายของเรา วาจาของเราพิจารณาหาเหตุผล นี่ตัวปัญญาทั้งนั้น" ก่อนที่จะตั้งศีลขึ้นได้ต้องอาศัยปัญญา .. "

"กุญแจภาวนา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)  
http://anuchah.com/key-to-mind-power/DT014902

วิริยะ12

25 ส.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  4953 

  ความคิดเห็น• 🙏🙏🙏ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการต่อบุญต่อศักดิ์ บูรณปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถ วัดเที่ยงพิมลมุข (วัดใหม่บางขวัญ) จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากตัวโบสถ์เก่ามีระดับต่ำกว่ามาตรฐาน และการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถใหม่ทั้งหลัง สำหรับผู้ร่วมทำบุญ 999 บาท รับ เ

• เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี

• "กรรมนั้นสลับซับซ้อน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• 🙏🙏🙏ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการต่อบุญต่อศักดิ์ บูรณปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถ วัดเที่ยงพิมลมุข (วัดใหม่บางขวัญ) จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากตัวโบสถ์เก่ามีระดับต่ำกว่ามาตรฐาน และการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถใหม่ทั้งหลัง สำหรับผู้ร่วมทำบุญ 999 บาท รับ เ

• การปฏิบัติธรรม - เข้าใจทิศ6

• ความลับไม่มีในโลก (สีลวิมังสชาดก)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย