"พระนิพนธ์ ๗๙ เชื่อกรรมไว้ก่อน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    27 มิ.ย. 2563

 .
"พระนิพนธ์ ๗๙ เชื่อกรรมไว้ก่อน"

" .. "ความปลงใจเชื่อให้จริงในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรม มีผลใหญ่จริง" จะทำให้กลัวการกระทำกรรมไม่ดี ผลไม่ดีย่อมไม่เกิดแก่ตน ความสบายทั้งปวงย่อมมีมา

"ความไม่เข้าใจเรื่องกรรม มีโทษสถานเดียวไม่มีคุณเลย" ไม่ว่าเป็นกรรมของตนเองหรือกรรมของผู้อื่นก็ตาม

ผู้มีปัญญาแม้พอสมควร จึงพยายามทำความเข้าใจในเรื่องของกรรม หรือแม้ไม่เข้าใจ "ก็ใช้วิธีเชื่อไว้ก่อน" ซึ่งเป็นการแสดงความเป็นผู้มีปัญญา ยิ่งกว่าผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อเลย .. "

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
ชมรมพุทธศาสน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
http://www.buddhist.egat.co.thDT014902

วิริยะ12

27 มิ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4715 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย