"ความดี ดีอย่างไร" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "ความดี ดีอย่างไร"

" .. "อันความดีที่ว่านี้ ถ้าทำอะไรลงไปแล้วคนชั่วสรรเสริญ อย่าไปเข้าใจว่าเป็นของดี" คนดีสรรเสิญเราจึงค่อยเข้าใจว่าเป็นของดี

"คนดีเป็นคนชนิดใด" คนดีก็คือคนมีเหตุมีผล "ที่เรียกว่าความดี ดีอย่างไร" ความดีที่เราทำนั่นไม่เบียดเบียนตนไม่ทำให้เสียผลประโยชน์ทั้งของตนและคนอื่น คือไม่เป็นเครื่องกระทบกระเทือนทั้งตนและคนอื่น "จึงจะเรียกว่าดี"

ทำอะไรแม้จะดีแสนดี ก็ตามแต่มันเป็นเครื่องกระทบกระเทือนคนอี่นแล้ว "ความดีอันนั้นใช้ไม่ได้ ไม่ใช่ของดี" นี่เป็นเครื่องวัด ของดีของชั่ว

เมื่อเข้าใจแล้วรู้แล้วก็มาวัดตัวของเราใจของเราดู "แล้วมาวัดผลที่ทำนั่นอีก" คือว่าไม่กระทบกระเทือนตนเอง "ไม่ทำให้ตนและคนอื่นเดือดร้อนด้วย จึงจะเรียกว่าดี" .. "

"คุณค่าและประโยชน์ของพุทธศาสนา"
พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์
(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 

5,471จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย