"สติ เป็นฐานของธรรมทั้งปวง" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    10 ก.ค. 2560

 "สติ ฐานของธรรมทั้งปวง"

" .. ขาดสติ สติไม่มี "เมื่อสติไม่มี สมาธิก็จะมีได้อย่างไร" เมื่อสมาธิไม่มี "สติ สมาธิไม่มี ศีล สมาธิ ปัญญามันจะเกิดขึ้นได้หรือ" มันจะเอาอะไรเกิด "เพราะมันไม่มีฐาน ที่ทำฐาน ที่ตั้ง"

ฉะนั้น ภาวนาดูให้ดี ตั้งใจให้มั่นคง "ทำอะไรให้ตั้งใจทำจริง ๆ ศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริง ๆ" ไม่ใช่สุกเอาเผากินเล็ก ๆ น้อย ๆ ตั้งใจทำจริง ๆ .. "

"ร้อยเรียงคำสอน"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ๑๐๐ ปี หน้า ๗๓
    DT014902

วิริยะ12

10 ก.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5318 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย