"ทัพพีไม่รู้รสของแกง" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

 "ทัพพีไม่รู้รสของแกง"

" .. "คนที่เรียนปริยัติแล้วแต่ไม่ปฏิบัติ ก็เหมือนกับทัพพีตักแกงที่อยู่ในหม้อ" มันตักแกงทุกวันแต่มันไม่รู้รสของแกง ทัพพีไม่รู้รสของแกงก็เหมือนคนเรียนปริยัติไม่ได้ปฏิบัติ "ถึงแม้จะเรียนอยู่จนหมดอายุ ก็ไม่รู้จักรสของธรรมะ" เหมือนทัพพีไม่รู้รสของแกงฉันนั้น. .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท 

5,550


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย