"ธรรมคือเบรคห้ามล้อ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    23 มิ.ย. 2562


 "ธรรมคือเบรคห้ามล้อ"

" .. อันใดที่ผิด อันใดที่ถูก ธรรมจะชี้บอกอยู่เสมอ "ถ้าเรามีความรักใคร่ใฝ่ธรรม" ทำอะไรธรรมจะมีอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลา "เฉพาะอย่างยิ่งการภาวนา ซึ่งเป็นรากเหง้าเค้ามูลของพระพุทธศาสนา" ส่วนทาน ศีลเหล่านั้น เป็นกิ่งก้านสาขาของพระพุทธศาสนา

ได้แก่ "จิตตภาวนา เป็นรากแก้วสำคัญ" ผู้มีจิตตภาวนาจะเป็นผู้เห็นโทษเห็นภัย เห็นความผิดถูกชั่วดี ประจำใจของตน เพียงแสดงออกเท่านั้นก็เริ่มทราบแล้วว่าคิดผิด คิดถูก ดี ชั่ว ประการใด "ธรรมควรจะเป็นเบรกห้ามล้อจะห้ามขึ้นทันทีภายในใจ คือสะกิดหรือเตือนตัวเองอยู่ภายในใจ" ให้รู้ว่าสิ่งที่ควรหรือไม่ควร .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2568&CatID=2
   DT014902

วิริยะ12

23 มิ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5371 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย