"ศีลเป็นฐานของสมาธิ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12  

.
 "ศีลเป็นฐานของสมาธิ"

" .. "ถ้ารักษาศีลดีแล้ว เมื่ออบรมสมาธิเข้า มันจะมีความสงบ มันลงเร็ว" ถ้ามันขัดข้อง ก็หมายว่าศีลของเราข้อใดข้อหนึ่งผิดพลาดไป มันจึงขัดข้อง ไม่ลง ถ้าศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้ว เหมือนกับเขาจะปลูกบ้านปลูกช่อง เขาจะปราบพื้นที่เสียก่อน

ฉันใดก็ดี "ศีล พวกเรารักษาดีแล้ว ก็เหมือนปราบพื้นที่จนไม่มีหลักมีตออะไรแล้ว ปลูกบ้านมันก็ได้ดี" ไม่มีความเดือดร้อน "จิตมันก็ไม่มีความเดือดร้อน มันก็สงบอยู่ จะลงอยู่" เพราะมันเย็น มันราบรื่น ไม่มีสิ่งลุ่มดอน พากันทำไป อุตส่าห์ทำไป .. "

"ศีล" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
วัดถ้ำกองเพล ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
เทศน์โปรด น.พ.อวย เกตุสิงห์ และคณะ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7433   

5,382


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย