คนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนา

 ลูกโป่ง    12 ธ.ค. 2554ในพวกเราชาวสยามนี้ ควรเห็นได้ว่า เป็นคนมีบุญมาก
เกิดมาได้พบพุทธศาสนาทีเดียว
ดัวยบรรพบุรุษพาถือมานานกว่า 2,000 ปีแล้ว
อย่าพากันมีความประมาท
พึงตั้งใจปฏิบัติให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่า เรามีที่พึ่งอันใดแล้ว
จึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนา

อะไรเป็นปัจจัยของอวิชชา
เรานั่นแหละเป็นปัจจัยของอวิชชา
อะไรเป็นปัจจัยของเรา อวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยของเรา
ถ้ามีอวิชชาก็มีเรา ถ้ามีเราก็มีอวิชชา

ตำราแบบแผนมิใช่ยา ยามิใช่ตำราแบบแผน
ความไข้ไม่ได้หายด้วยยาอย่างเดียว ต้องอาศัยกินยานั้นด้วยไข้จึงหาย

:: พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจันโท จันทร์)   DT0329

ลูกโป่ง

12 ธ.ค. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  5372 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย